Prejsť na obsah
Verejnosť

Sú to už plné dva roky, čo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave začala riešiť významný projekt Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum. Projekt je významný najmä tým, že z hľadiska získania prostriedkov vo výške desať miliónov eur je ojedinelý.

Prečítajte si viac:
https://vedanadosah.cvtisr.sk/technika/vedci-z-materialovotechnologickej-fakulty-stu-uz-dva-roky-riesia-vyznamny-projekt/