Prejsť na obsah
Verejnosť

BRATISLAVA - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) či Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK patria už niekoľko rokov medzi najlepšie vysokoškolské fakulty na Slovensku, ktoré si dokázali udržať svoje vedúce postavenie. Vyplýva to z výsledkov desiateho hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA).
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK patrí už niekoľko rokov medzi najlepšie vysokoškolské fakulty na Slovensku. Zdroj - Aktuálne.sk/Michal Lukáč
"Z jedenástich hodnotených fakultných skupín má až desať rovnakého lídra ako v predchádzajúcom roku," zhodnotil Ivan Ostrovský z ARRA. Tvrdí, že už niekoľko rokov nedošlo medzi fakultami k dramatickým zmenám. Podľa neho tie, ktoré sú kvalitné, udržujú svoje tempo vývoja. Niektoré ho však nedokázali udržať a ostávajú za celé obdobie v druhej polovici alebo na konci rankingu. "Je to prípad dvoch tretín fakúlt v jednotlivých skupinách," podotkol.
V hodnotení ARRA v oblasti technických vied skončila prvá Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU. Na prvom mieste v skupine fakúlt prírodovedného zamerania je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Skupine medicínskych dominuje Jesseniova lekárska fakulta UK. Fakultám zameraným na poľnohospodárske vedy zas Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Na čele rebríčka ekonomicky orientovaných fakúlt je Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.
V ostatných spoločenských vedách je lídrom Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Zmena nastala v skupine filozofických fakúlt, ako u jedinej zo všetkých skupín. Na prvom mieste tu skončila Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Právnickým opäť dominuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity. Svoje vedúce postavenie v skupine pedagogických fakúlt obhájila Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je na čele umeleckých fakúlt. V prípade teologických ostalo prvé miesto nezmenené a udržala si ho Teologická fakulta Trnavskej univerzity.
ARRA sa v hodnotení opierala o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní či výskume fakúlt za minulý rok. Hodnotených bolo celkovo 112 fakúlt, 104 verejných a 8 súkromných v 11 skupinách odborov.