Prejsť na obsah
Verejnosť

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „Trnava a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity spustili projekt, ktorým chcú prilákať už žiakov základných škôl s technickým študijným smerom. V priestoroch fakulty zorganizovali prvý kurz pre 10 žiakov základnej školy na ulici Kornela Mahra. Ôsmaci a deviataci si pod odborným dohľadom lektorky vyskúšali prácu v laboratóriách. Takéto vyučovanie by mali deti navštevovať raz týždenne počas 3 semestrov. V závere získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Viceprimátor mesta Tibor Pekarčík.“
Tibor Pekarčík, viceprimátor Trnavy: „Prvotnou myšlienkou bolo priblížiť ľuďom to, čo máme v Trnave a otvoriť im dvere technického smeru, aby pokračovali ďalej, aby k tomu naozaj pričuchli a proste rozhodli sa študovať tieto odbory s tou pridanou hodnotou, ktorú naša ekonomika, naše mesto potrebuje.“