Prejsť na obsah
Verejnosť

Do prvej polovice hodnotiaceho rebríčka sa dostali tri slovenské univerzity - Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ranking URAP sumarizuje hodnotenie univerzít podľa šiestich kritérií, ktoré hodnotia vedecké aktivity univerzít. V rankingu 2017 – 2018 bolo posudzovaných 4 000 univerzít, z ktorých 2 500 najlepších sa následne bodovo hodnotilo.