Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská akadémia vied (SAV) sa bude s univerzitami znova usilovať o návrat mladých vedcov. Po úspešnom programe SASPRO, vďaka ktorému prišlo na Slovensko 38 domácich aj zahraničných vedcov, sa môžu výskumné inštitúcie opätovne uchádzať o jeho pokračovanie.
Do SASPRO 2 sa zapájajú už aj najväčšie slovenské univerzity - Univerzita Komenského (UK BA) a Slovenská technická univerzita (STU).
„Aktuálne bežiaci Program SASPRO nám ukazuje, že mobilita vedcov prispieva k pozitívnym zmenám v rámci organizácií SAV. Chceme zabezpečiť preklenutie obdobia medzi ukončením programu a prípadným začiatkom nového programu SASPRO 2, preto momentálne analyzujeme možnosti, ako takýto preklenovací program zafinancovať z vlastných zdrojov," uviedla koordinátorka projektu Zuzana Hrabovská. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.
Podľa rektora UK BA Karola Mičietu má univerzita naďalej eminentný záujem motivovať špičkových výskumníkov zo zahraničia k príchodu na naše pracoviská. Rektor STU Robert Redhammer si cení iniciatívu SAV a možnosť zapojiť sa do programu SASPRO.
„Aj na STU sa v uplynulom období vrátilo niekoľko vedcov zo zahraničia. Tešíme sa, že vďaka projektu ich môže byť oveľa viac. Treba však povedať, že preto, aby sa mozgy vracali k nám domov, je kľúčový najmä postoj krajiny k vede, aby sa vedci mohli vracať na špičkovo vybavené pracoviská a mali šancu získať financie na svoj výskum,“ uzavrel Redhammer.