Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava - Predstavte si, že sa cez virtuálnu realitu prechádzate v Londýne po Tower Bridge či ulicami Paríža a sedíte pritom na hodine zemepisu. Takýto spôsob vyučovania ponúka nový Európsky projekt Newton. Snaží sa žiakom pomôcť učiť prostredníctvom skúsenosti a zážitku cez multisenzoriálne technológie. Nové technológie sa môžu využiť aj v matematike, chémii, vo fyzike či v prírodovede. Vyučovanie približuje napríklad aj látky cez virtuálnu realitu prostredníctvom hier, kvízov a zadaní z praktického života. Nový projekt testujú na základnej škole v Lamači a na dvoch stredných školách v Banskej Bystrici. ,,Multimediálna platforma umožňuje študentom učené javy, najmä vo fyzike či v chémii, pocítiť na vlastnej koži," vysvetľuje profesor Gregor Rozinaj z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Tri pilotné projekty
V marci odštartoval projekt na základnej škole v Lamači, do ktorého sa zapojili zdravé a zdravotne znevýhodnené deti. ,,Chceli sme sledovať, ako môže projekt pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom. Vybrali sme dve triedy v siedmom ročníku. V jednej bol aplikovaný klasický spôsob vyučovania, v druhom interaktívny, s novými prvkami. Zisťovali sme tak, či moderný spôsob prináša deťom niečo navyše," priblížila projekt Alena Petáková, riaditeľka základnej školy v Lamači. Projekt v tejto škole niesol názov Zem. Zameriaval sa hlavne na zemepis či fyziku. ,,Cez virtuálnu realitu sme sa mohli preniesť na miesta, o ktorých sme sa učili. Napríklad prejsť sa po Tower Bridge, ktorý normálne vidíme len na obrázkoch, alebo keby sme si tam s rodičmi zaleteli," spomína na hodinu žiačka Natália.

Sprístupnenie technológií
Do vývoja technologickej platformy pre online sa zapojila aj Slovenská technická univerzita. Študijné materiály vyučujúci sprístupnili na internete. ,,Pomocou telefónu, ktorý študenti dostali, si môžu pozerať rôzne miesta na svete. Prostredníctvom virtuálnej reality ich vieme preniesť do Londýna či Paríža. Pripravili sme tiež počítačovú hru, ktorá zadáva žiakom hľadať miesta na slepej mape," doplnil Marek Vančo zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vyučovanie sa financuje z grantu projektu Horizont 2020, ktorého cieľom je vzdelávať pomocou nových technológií. Študijné materiály sú rozšírené o aplikácie na báze 3D, virtuálnej reality a animované virtuálne aplikácie. Virtuálne okuliare, mobil a herná konzola vyšli na jedného žiaka 430 eur. ,,V triede môže byť maximálne 29 žiakov, no so všetkými by to úplne nefungovalo. Myslíme si, že päť skupín žiakov, ktorí sa striedajú pri virtuálnych okuliaroch, stačí," informuje Rozinaj. Najväčší problém pri realizácii projektu mala škola s internetovým pripojením. Ďalšiu prekážku predstavovala časová dotácia, ktorá je príliš nízka pre predmety, na ktoré sa projekt zameriava. Petra Stanová

 https://slovensko.hnonline.sk/1771013-v-lamaci-testovali-vyucovanie-buducnosti