Prejsť na obsah
Verejnosť

Európska komisia (EK) vybrala 52 členov do novej expertnej skupiny (High-Level Group on Artificial Intelligence) z viac ako 500 prihlášok. Členmi komisie sú vedci a odborníci z akademického prostredia, z IT firiem, zástupcovia tretieho sektora a aj experti na etiku.
Aj Slovensko má v skupine zastúpenie. Členkou skupiny je informatička profesorka Mária Bieliková, dlhoročná odborníčka v oblasti umelej inteligencie, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) a IT osobnosť roka 2016.
Zoznam všetkých členov komisie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence
Európa chce byť lídrom v oblasti umelej inteligencie a zastúpenie Slovenska v skupine dáva našej krajine šancu byť dôležitým hráčom v tejto oblasti.
„Vývoj spoločnosti a priemyslu na Slovensku ukazuje, že špecializácia na oblasť umelej inteligencie a širšie informatiky je dobrá cesta pre našu krajinu, keďže ide o odvetvie s vysokou pridanou hodnotou. V prvom rade ale treba dať jasný signál mladým ľuďom, že majú perspektívu získať na Slovensku kvalitné vzdelanie a uplatnenie, že Slovensko ide cestou nielen používania poznatkov, ale aj ich vytvárania a transferu do praxe v tejto dôležitej oblasti. Ak však iné krajiny, ktoré v tejto oblasti už s aktivitami začali – najmä budovaním centier pre umelú inteligenciu – pritiahnu naše talenty, bude ťažké využiť čokoľvek z mojej aktivity v tejto oblasti,“ upozornila Mária Bieliková.
Expertná skupina je kľúčovým partnerom Európskej komisie pri príprave legislatívy a návrhov pre investovanie v oblasti umelej inteligencie. Skupina sa zaoberá tiež oblasťou etiky a ďalšími výzvami, ktorým v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie čelíme. Ide napr. o aktuálnu agendu ochrany osobných údajov vo vzťahu k využitiu umelej inteligencie. Experti sa zamerajú aj na to, ako umelá inteligencia ovplyvňuje priemysel a zamestnanosť. Ako vyplynulo zo včerajšieho rokovania skupiny expertov, prvé návrhy pre komisiu chcú pripraviť už koncom tohto roka.
Európska komisia spustila tiež on-line platformu Európska aliancia pre umelú inteligenciu, do ktorej sa môžu prihlásiť ďalší odborníci na oblasť umelej inteligencie a rovnako prispieť svojimi skúsenosťami k tvorbe legislatívy a usmernení pre túto agendu. (registrácia do platformy)
„Nástup a rozvoj umelej inteligencie prináša so sebou obrovské benefity a výzvy a je nevyhnutné zapojiť do diskusie všetkých hráčov – od akademikov, cez biznismenov po zástupcov občianskej spoločnosti. Verím, že spolu zabezpečíme, aby boli systémy založené na umelej inteligencii vyvíjané pre dobro a pre všetkých, rešpektujúc naše hodnoty a základné práva,“ povedala eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová.

https://touchit.sk/v-expertnej-skupine-ek-pre-umelu-inteligenciu-je-slovenka-dekanka-fakulty-informatiky-a-informacnych-technologii-stu-maria-bielikova/177980