Prejsť na obsah
Verejnosť

Najľudnatejšie mesto Číny Šanghaj s dvadsiatimi piatimi miliónmi obyvateľov plánuje ďalší rozvoj. Jeho novým centrom má byť tretí najväčší čínsky ostrov Chongming Island. Táto v súčasnosti vyše sedemstotisícová aglomerácia s rozlohou tisíctristo kilometrov štvorcových sa stáva živým laboratóriom urbanistov. Potešiteľné je, že dominantnú pozíciu medzi nimi majú slovenskí univerzitní odborníci, ktorí sa tu presadzujú už dvanásť rokov. Ostrov Chongming je bohatý na prírodné spoločenstvá.Veľmi cenné sú najmä mokraďové ekosystémy. Tamojšie médiá ho označujú za posledné „panenské prírodné územie" v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c'-ťiang predtým, ako sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta.

MODEL EKOMESTA
Rozvoj Šanghaja na tomto ostrove dostávajú do rúk odborníci na urbárnu ekológiu a priestorové plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zo šanghajskej East China Normál University (ECNU). „Nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na spomínanom ostrove.V priebehu niekoľkých rokov tu má vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia," hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.
STU a ECNU spolupracujú už dvanásť rokov, spoluorganizujú letné univerzity, vymieňajú si pedagógov, vedcov aj študentov. M. Finka od roku 2018 pôsobí ako profesor aj na ECNU. Rovnako pracovisko SPECTRA Centra Excellencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite otvorilo brány pre vedecké a pedagogické pôsobenie čínskych kolegov pod vedením prof. Junxianga Li. Ako uviedol tento čínsky akademik, „vytvorenie spoločného pracoviska ECNU a STU v Šanghaji vnímajú ako prirodzené pokračovanie spolupráce a šancu inštitucionalizovať nielen prepojenia medzi čínskym a európskym výskumným prostredím, ale aj medzi výskumom a praxou mestského rozvoja".
Model ekomesta na ostrove Chongming je postavený na integrácii viacerých koncepcií, najmä novej urbánnej ekonomiky s jadrom cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia, rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych neurofuzzy-sociálno-ekologických systémov inovatívnych módov spravovania, samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít.
 
ŽIVÉ LABORATÓRIÁ
„Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a na úrovni jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry od dopravy až po čistenie odpadových vôd, ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta - akési „živé laboratóriá". V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia, a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta. To všetko v úzkej súčinnosti s autoritami štátu, mesta Šanghaj, ostrova Chongming, obyvateľmi, developermi. Veľmi sa na to tešíme," zhŕňa doktor Ľubomír Jamečný zo STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU.
Oficiálne otvorenie spoločného centra ECNU a STU centra a predstavenie projektu bolo súčasťou veľkolepých osláv 1400. výročia vytvorenia ostrova 10. až 12. októbra 2018.