Prejsť na obsah
Verejnosť

V pondelok 3. decembra v Brezne slávnostným prestrihnutím pásky otvorili Výučbové stredisko trnavskej Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Mladí ľudia z nášho regiónu tak budú mať jedinečnú možnosť doplniť si vzdelanie v domácom prostredí.
BREZNO. Záujemcovia si môžu podať prihlášku do 31. marca. Bližšie informácie nájdete na stránke MTF STU.
Pôvodné detašované pracovisko zrušili pred siedmimi rokmi
Detašované pracovisko trnavskej MTF STU v Brezne vzniklo v roku 1990, pričom študenti po ukončení prvých dvoch ročníkov pokračovali v štúdiu v Trnave. Na základe rozhodnutia Akademického senátu Materiálovotechnologickej fakulty STU však bolo dňom 15. februára 2011 po dvadsiatich rokoch zrušené. Za celú tú dobu v Brezne začalo študovať a úspešné ukončilo štúdium na MTF STU v Trnave asi 680 inžinierov a 32 doktorandov (PhD). Súčasťou štúdia boli aj diaľkoví študenti II. stupňa končiaci s titulom Ing. v danom študijnom odbore.
Primátor poďakoval za ochotu a spoluprácu
Od nového akademického roka 2019/2020 už študenti môžu v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb študovať tri semestre, teda tak, ako to umožňuje zákon pri výučbových strediskách, a následne pokračovať v Trnave. Iniciátormi myšlienky boli primátor Tomáš Abel a poslanec mestského zastupiteľstva Martin Ridzoň, ktorým sa po dvoch rokoch práce a stretnutiach s bývalým aj súčasným vedením MTF STU podarilo dohodnúť obnovenie štúdia verejnej vysokej školy v Brezne. „Ďakujem za ochotu a spoluprácu riaditeľke Strednej odbornej školy techniky a služieb, dekanovi MTF STU a predsedovi BBSK. Podmienkou MTF STU bolo, aby sme zabezpečili voľné priestory, a preto som veľmi rád, že sa nám nemalú finančnú čiastku podarilo vyčleniť v BBSK,“ povedal primátor. Ako pokračoval, na Horehroní malo strojárstvo veľmi úspešnú históriu a predpokladá, že bude mať aj budúcnosť. „V regióne sú okrem Železiarní Podbrezová aj ďalšie podniky, ako napríklad v areáli bývalej mostárne, Harmanec Kuvert, ktoré v rámci strojárenskej výroby zaznamenávajú nie malý progres a dosiahnutými výsledkami sa môžu pochváliť aj v zahraničí. Verím, že aj absolventi fakulty budú jednoznačným prínosom, aby náš región mohol rásťa z jeho rozvojasme sa mohli všetci spoločne tešiť.“
Fakulta ponúka dve formy štúdia - dennú prezenčnú a dennú kombinovanú
Mladí ľudia budú môcť získať kvalitné vzdelanie s uplatnením sa na trhu práce. MTF STU pre svojich uchádzačov ponúkadveformyštúdia,a todennú prezenčnú, pri ktorej sa výučba uskutočňuje v pondelok až piatok, a dennú kombinovanú metódu, ktorá je náhradou externej formy štúdia, s výučbou v piatokpopoludnía v sobotu.
Záujemcovia si môžu vybrať z týchto študijných programov: Integrovaná bezpečnosť, Kvalita produkcie, Materiálové inžinierstvo, Personálna práca v priemyselnom podniku, Počítačová podpora výrobných technológií, Priemyselné manažérstvo, Výrobné technológie, Výrobné technológie a výrobný manažment, Výrobné zariadeniaa systémy.
Znovuotvorenie ocenil aj bývalý pedagóg Milan Pivovarči
Obnovenie výučbového strediska vníma vysoko pozitívne aj bývalý pedagóg pracoviska Milan Pivovarči. „Pre náš stredoslovenský región s dlhoročnými tradíciami hutníckostrojárenského priemyslu je prepojenie výchovy nových inžinierskych kádrov s priemyslom tým najlepším riešením. V úlohe bývalého pedagóga pred jeho zrušením v roku 2011 môžem potvrdiť úspešnosť prípravy poslucháčov I. a II. ročníka na pracovisku v Brezne na pokračujúce štúdium na MTF v Trnave. Za najdôležitejší prínos procesu výchovy budúcich inžinierskych kádrov považujem ekonomický prínos pre rodiny poslucháčov na detašovanom pracovisku MTF a skutočnosť, že mladí inžinieri po ukončení štúdia v Trnave sa najradšej vracajú späť do stredoslovenského regiónu, kde vyrástli a majúsvojekorene.“
Absolventom táto škola dala veľa
Karin Kolesárová, Brezno:
- Touto myšlienkou som nadšená. Mnohí tvrdili, že technické odbory majú význam aj do budúcnosti, preto som sa aj ja rozhodla študovať na MTF STU. Táto škola mi dala do života veľa. Možno by som nešla študovať na technickú univerzitu, keby nebolo detašované pracovisko práve v Brezne, odkiaľ pochádzam. Veľmi sa teším a zároveň by som chcela odkázať všetkým aktuálnym študentom stredných škôl, aby sa nebáli a išli do toho. Nie je to jednoduché štúdium, ale všetko sa dá zvládnuť.
Zuzana Jonásová, Heľpa:
- Obnovenie štúdia v Brezne vnímam veľmi pozitívne. Študenti zo stredného Slovenska museli dochádzať do Trnavy, a to je náročné. Ale zamestnávatelia či majitelia priemyselných podnikov potrebujú ľudí, ktorí budú vedieť pracovať s technológiami a budú im rozumieť. Ja som vyštudovala odbor priemyselné manažérstvo a môžem povedať, že mi pomohol nakopnúť ma do života, naučil ma pracovať s ľuďmi. Štúdium síce ľahké nebolo, ale človek, keď chce, dokáže sa veľa naučiť.
Martin Ridzoň, Brezno:
- Ako absolvent všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia na MTF STU (Bc., Ing., PhD.) som našiel uplatnenie v tom, čo som vyštudoval. Pracujem v ŽP Výskumno-vývojovom centre ako výskumnovývojový zamestnanec a poznatky získané z Alma mater uplatňujem v hutníckostrojárenskom odvetví. Verím, že otvorením Výučbového pracoviska MTF STU v Brezne v Strednej odbornej škole techniky a služieb sa otvorili dvere stredoškolákom k novým technickým poznaniam. Určite ste mnohí počuli slogan: Študuj vedu a techniku, budúcnosť sa ti poďakuje.