Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedeckú konferenciu CSTI (Conservation Science, Technology and Industry) 2018 pripravuje Slovenské národné múzeum (SNM) a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU). Pod názvom Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí sa uskutoční 7. až 9. marca pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.
"Ide o pokračovanie úspešného cyklu konferencií, ktoré riešia interdisciplinaritu pri ochrane súčastí kultúrneho dedičstva. Už tradične sa uskutoční v našom Výstavnom pavilóne Podhradie na Žižkovej ulici v Bratislave," informuje vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.
Zámerom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky a pokroky konzervačnej vedy odborníkom viacerých vedných disciplín z oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva. Tiež posilniť ich vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a výmenu poznatkov a skúseností. Okrem príspevkov odborníkov z viacerých krajín program doplnia odborné diskusie, prehliadka posterov a prezentácia firiem ponúkajúcich produkty na ochranu kultúrneho dedičstva.
Podujatie nadväzuje na predchádzajúce ročníky s názvami: Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva (2011), Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva (2013), Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva (2015).
Podľa organizátorov konzervačná veda nie je len jednoduchým súčtom poznatkov vedných disciplín participujúcich na ochrane súčastí kultúrneho dedičstva, akými sú história, archeológia, biológia, chémia, fyzika, materiálové inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie či informačné technológie. Je to aj hľadanie súvislostí medzi vednými disciplínami a objavovanie nových interdisciplinárnych rozhraní známych vedných disciplín. Taký prístup k riešeniu problémov pri ochrane kultúrneho dedičstva spočíva aj vo vytváraní mostov medzi humanitnými a exaktnými vedami s cieľom vzájomne sa podporovať, aby vo väčšej miere dochádzalo ku kooperácii a prepájaniu poznatkov z často diametrálne vzdialených vedných disciplín.