Prejsť na obsah
Verejnosť

Samozrejme, všetkých nás ovplyvnila pandémia. Študentov sme na fakulte nevideli rok a pol a každý učiteľ vám povie, že hovoriť do tmavej obrazovky je náročné

Pätnásteho júla 2021 sa na našej fakulte (Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, pozn. ed.) uskutočnili promócie inžinierov. Táto udalosť je príjemnou príležitosťou na ohliadnutie sa za, žiaľ, nelichotivým akademickým rokom 2020/21. Nelichotivým preto, že opäť je školstvo a vzdelávania na chvoste záujmu vedenia štátu, vrátane ministerstva, ktoré má školstvo v názve. 

Tento rok na našej fakulte promovalo 151 inžinierov informatiky, ktorí už vypĺňajú dieru na trhu práce v IT sektore. Som tiež pyšný na 144 našich úspešných absolventov bakalárskeho štúdia (a hoci to neradi priznávame, väčšina z nich už tiež má prácu). Aj na tomto mieste chcem všetkým našim úspešným absolventom poblahoželať k ukončeniu štúdia a popriať im všetko dobré v osobnom i pracovnom živote.

Na FIIT STU sme pripravení na akademický rok 2021/22, pričom dúfame, že budeme môcť učiť fyzicky v našej budove a komunikovať so študentami priamo.

Viac si prečítate na:
https://www.trend.sk/nazory-a-komentare/ohliadnutie-uplynulym-akademickym-rokom-pandemia-plagiatorstvo-aj-150-novych-inzinierov