Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzity budú v najbližších dňoch rozhodovať o režime výučby v letnom semestri. Zhodujú sa na tom, že budú postupovať podľa nariadení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a ministerstva školstva za dodržania protiepidemických opatrení platných v čase začiatku semestra.

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave uviedla, že aktuálne nastavenie režimu OP by sa v podmienkach univerzity uplatňovalo veľmi komplikovane.
STU bude preto navrhovať úpravu nastavenia režimu pandemických opatrení, optimálne návrat k semaforu uplatňovanému v prvej časti zimného semestra.

Prečítajte si viac:
https://www.teraz.sk/slovensko/univerzity-budu-o-rezime-vyucby-v-le/605486-clanok.html