Prejsť na obsah
Verejnosť

Norbert Dolinský, moderátor: "Vysoké školy a univerzity budú môcť odoberať neoprávnene získané tituly, ministerka školstva Martina Lubyová pripravuje novelu vysokoškolského zákona, ktorá im to umožní. Inšpirovala sa pritom Českou republikou, kde táto možnosť funguje od roku 2016. Konečné rozhodnutie bude napokon na rektoroch."
Hana Džurná, reportérka TA 3: "Cieľom novely je podľa ministerky vyplniť právne vákuum, ktoré na Slovensku v tejto oblasti v súčasnosti je. Zároveň chce zabrániť tomu, aby sa akademický život a tituly stali predmetom politického boja. Zákonom by sa mali určiť dôvody na odobratie neoprávnene získaných akademických titulov."
Martina Lubyová, ministerka školstva: "Keď si ľudia uvedomia, že za falšovanie výsledkov, za nekvalitnú prácu hrozia nejaké väčšie postihy, tak aj v rámci prevencie si myslíme, že to bude mať svoje účinky."
Hana Džurná: "Dôvodom bude napríklad to, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku či porušenia autorských práv alebo korupcie. Univerzita by mohla titul odobrať aj za plagiátorstvo. Podľa Lubyovej by mala platiť aj istá retroaktivita."
Martina Lubyová: "Odobratím akademického titulu alebo ďalšími procesmi na základe tejto novely bude možné zneplatniť aj časť vzdelania alebo dokonca aj úplne zneplatniť celé získané vzdelanie."
Hana Džurná: "Zákon sa bude vzťahovať len na práce napísané až po jeho schválení, všetky, ktoré vzniknú po nadobudnutí jeho účinnosti, budú môcť byť posudzované aj desať rokov spätne. S týmto návrhom prišiel aj opozičný poslanec Miroslav Beblavý."
Branislav Gröhling, SaS: "Táto jej iniciatíva je iba prekrývanie celej tejto problematiky. Ak chce naozaj riešiť, niečo podobné už teraz v decembri je jeden návrh, ktorý rieši túto problematiku, v Národnej rade, kde môžu pripomienkovať a môže začať veľmi rýchlo platiť tento návrh zákona."
Hana Džurná: "Podľa rektora Slovenskej technickej univerzity je toto opatrenie len hádzaním Čierneho Petra na vysoké školy. Účinnejšie by bolo podľa neho iné riešenie."
Róbert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: "Bude to záležať od okolností a hlavne od toho, či školy budú mať dôkazy o teda porušení nejakých pravidiel. Najsilnejšia páka je verejná kontrola, teda zverejňovanie prác študentov, lebo tam sú aj mená učiteľov, ktorí sa tým študentom venujú."
Hana Džurná: "Ministerka pripomenula, že jediné inštitúcie, ktoré v súčasnosti môžu rozhodnúť o tom, že boli porušené autorské práva, sú súdy. Novela zákona pôjde do medzirezortného pripomienkového konania už budúci týždeň, ministerka školstva predpokladá, že účinná by mohla byť už v prvej polovici budúceho roka."