Prejsť na obsah
Verejnosť

Rebríček UniRank prezrádza poradie 34 vysokých škôl na Slovensku. Celkovo je najlepšou univerzitou sveta Univerzita v Aucklande. Autor - SHUTTERSTOCK
Rozhodujete sa medzi vysokou školou na Slovensku a neviete si vybrať tú správnu? Inšpiráciou pre vás môže byť aj najnovší rebríček univerzít, ktorý zoradil jednotlivé univerzity v poradí od tej najlepšej. Ktorá vysoká škola obstála v tomto hodnotení najlepšie?
Aj tento rok si môžete pozrieť, aké miesto v rebríčku obsadili jednotlivé univerzity podľa hodnotenia UniRank. Tento rebríček posudzuje 34 slovenských univerzít na základe určitých kritérií.
Univerzity, ktoré sa dostali do hodnotenia, sú poverené, licencované alebo akreditované príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania. Zároveň ponúkajú minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie (bakalárske) alebo postgraduálne tituly (magisterské alebo doktorandské tituly) a taktiež poskytujú kurzy v dennej, externej alebo dištančnej forme.
Prvé miesto v rebríčku a titul najlepšej slovenskej univerzity získala Univerzita Komenského v Bratislave, po nej nasleduje v rebríčku Slovenská technická univerzita v Bratislave a tretie miesto patrí Technickej univerzite v Košiciach. Štvrté miesto získala Žilinská univerzita v Žiline a piata skončila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
„Univerzita Komenského v Bratislave – moderná európska univerzita so storočnou tradíciou – si aj naďalej udržiava status najlepšej univerzity na Slovenku. Na 13 fakultách poskytuje výber približne 800 študijných programov všetkých stupňov štúdia, pričom viaceré z nich sú jedinečné. Každoročne vysiela do 32 krajín sveta najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia,“ informuje na svojej stránke UK.
Najlepšie univerzity na Slovensku:
Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trnavská univerzita v Trnave
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katolícka univerzita v Ružomberku
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Paneurópska vysoká škola
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica
Akadémia médií v Bratislave
Najlepšie univerzity v ČR:
Univerzita Karlova
Masarykova univerzita
České vysoké učení technické v Prahe
Vysoké učení technické v Brne
Vysoká škola ekonomická v Prahe
TOP svetové univerzity
A ako obstáli univerzity v celkovom hodnotení? Podľa aktuálneho rebríčka UniRank je najlepšou univerzitou vo svete Univerzita v Aucklande, Nový Zéland. Druhé miesto patrí kanadskej univerzite McMaster a tretia priečka má dvoch majiteľov – Univerzita v Britskej Kolumbii a Univerzita v Manchestri, Anglicko.
Zdroj - www.4icu.org

https://skola.pravda.sk/skolske-aktuality/clanok/509839-unirank-2019-pozname-najlepsie-slovenske-a-ceske-univerzity/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss