Prejsť na obsah
Verejnosť

Spolupráca slovenských vedcov s podnikateľským sektorom prináša nové možnosti v klimatickom boji o záchranu našej planéty.

Spolupráca akademickej obce so súkromným sektorom predkladá svetu patent, ktorý môže prispieť k jeho ochrane od environmentálnej plastovej katastrofy. Firmy Envirocare a Panara v spolupráci Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a v spolupráci s Ústavom polymérov SAV vyvinuli unikátny „plast“ z čisto prírodných zložiek rastlinného a živočíšneho pôvodu. Výrobky z neho (napríklad poháre, príbory a taniere) sú pevné a zároveň rozložiteľné na koncentrovaný a mimoriadne účinný kompost.

Alarmujúce množstvo plastového odpadu je jedným z najaktuálnejších environmentálnych problémov súčasného sveta. Európske krajiny sa ho usilujú riešiť prostredníctvom legislatívnych zákonov, napríklad zákazom jednorazových plastových výrobkom. Od januára 2021 by mala do platnosti vstúpiť podobná novela aj na Slovensku. Celosvetovému protiplastovému problému však Slovensko môže pomôcť aj zásadnejšie – unikátnym patentovaným bioplastom Nonoilen, ktorý je založený na čisto prírodných polyméroch z obnoviteľných zdrojov (rastlinného alebo živočíšneho pôvodu).

Myšlienka spôsobu využitia „plastu“, ktorý je 100% rozložiteľný v rôznych mikrobiálnych prostrediach – v priemyselnom komposte, domácom komposte, pôde – sa začala postupne realizovať v rámci projektu spoločnosti Envirocare, v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej technickej univerzity, fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Poháre, príbory, misky, tácky i vrecká na odpad, ktoré sa z nového materiálu dajú vyrobiť, je možné recyklovať alebo rozložiť v kompostéri spolu so zvyškami potravín priamo na mieste použitia – bez znehodnotenia inými typmi plastov.

„Množstvo plastového odpadu stále narastá a jedna z možností, ako sa s ním vysporiadať je recyklácia. Lenže životnosť i vlastnosti recyklovaného plastu sú obmedzené. Do popredia sa tak dostávajú bioplasty. Ich využitie má však tiež svoje úskalia. Väčšina z nich sa dnes rozkladá len v riadenom komposte, v bežnom odpade sa nerozložia a môžu znehodnotiť recyklát. Preto sme vytvorili projekt a hľadali riešenie ako využiť bioplasty tak, aby sme predišli všetkým týmto problémom.“, osvetľuje myšlienku projektu Miroslav Galamboš zo spoločnosti Envirocare.

Cieľom projektu a spolupráce firiem Panara a Envirocare s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU a v počiatkoch aj s Ústavom polymérov SAV bolo vytvoriť na báze unikátnych patentovaných bioplastových zmesí produkty opakovane využiteľné v stravovacích zariadeniach spolu s vhodným kompostérom, ktorý by bol schopný likvidovať nielen zvyšky potravín a organický odpad, ale aj tieto nové bioplasty.

„Materiál Nonoilen vznikol výhradne z polymérov pochádzajúcich z prírodných surovín. Základom je špeciálne spracovaná zmes kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu, čo je tiež biomateriál, ktorý produkujú baktérie pri spracovaní primárnych živín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Dokáže sa rozložiť v komposte s riadenou teplotou za prítomnosti baktérií vo veľmi krátkom čase. Nonoilen druhej generácie sa rozkladá aj v podmienkach domáceho kompostu a aj v pôde“, vysvetľuje profesor Pavol Alexy z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Kompostér sme vyvinuli pre potreby stravovacích zariadení, aby mohli kompostovať starý alebo poškodený Nonoilen riad spolu so zvyškami stravy.“, dodáva Alexy.

Kvalitu pohárov, tanierov, misiek a táciek z Nonoilenu, ako aj nový kompostér môžu ako prví v praxi overiť na Základnej školy Na bielenisku 2 v Pezinku.

„Som rada, že sa môžeme zapojiť do projektu. Je to výborný vynález, ktorý nám nielenže neznečistí prostredie, ale práve naopak, môže mu prospieť. Význam projektu však vnímam aj v rovine výchovy mladých ľudí. V budovaní ich ekologického povedomia, vo vzdelávaní a osvojovaní si návykov správneho nakladania s odpadmi a plastmi najmä, už od útleho veku.,“ hovorí riaditeľka školy Mgr. Ingrid Jurčová.

Unikátny Nonoilen a jeho uvedenie do praxe je ukážkovým príkladom úspešnej spolupráce univerzitného a vedeckého pracoviska so súkromnou sférou. Ak by stravovacie zariadenia, školy, firmy či reštaurácie vedeli využívať nádoby zo 100% rozložiteľného bioplastu a na mieste spracovať i odpad, je to riešenie smerom k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

Zdroj: Envirocare

http://www.poistovne.sk/34089-sk/unikatny-slovensky-patent-moze-vyrazne-znizit-mnozstvo-plastoveho-odpadu-v-prirode.php