Prejsť na obsah
Verejnosť

Tri najsilnejšie vedecké inštitúcie na Slovensku – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Slovenská akadémia vied (SAV) – sa oficiálne pripájajú k globálnemu klimatického štrajku. Ten sa celosvetovo bude konať od 20. do 27. septembra.
Zároveň vyzývajú všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov a celú verejnosť k účasti na protestnom zhromaždení v piatok 20. septembra v Bratislave.
,,Globálny klimatický štrajk môžeme vnímať ako varovanie, ako bytie na poplach. No zároveň ako prejav nádeje a viery, že ešte dokážeme niečo zmeniť. Či už v malom ako každý človek sám, ale aj vo veľkom. Potrebujeme, aby sme ako prvý krok prevzali osobnú zodpovednosť," uviedol v pondelok na tlačovej besede rektor STU Miroslav Fikar s tým, že v boji s klimatickými zmenami nie je ešte všetko stratené.
Inštitúcie poukazujú na to, že napriek sústavnému naliehaniu vedeckej obce, hnutí či mimovládnych organizácií neprijali politickí predstavitelia štátov ani po desaťročiach kroky nevyhnutné na riešenie klimatickej krízy na medzinárodnej úrovni. Ich úlohou bude preto okrem iného aj odhaľovať pravdu v systéme konšpiračných teórií. Demaskovaním niektorých neprávd politikov, ktorí do značnej miery ovplyvňujú verejnú mienku, a odpoveďami podloženými exaktnými, empirickými a verifikovanými faktami chcú postupne zmeniť zmýšľanie ľudí a pohľad na danú vec.

Viac si prečítate na:

http://www.enviroportal.sk/clanok/uk-stu-a-sav-sa-pripajaju-ku-klimatickemu-strajku-a-vyzyvaju-vsetkych-k-ucasti