Prejsť na obsah
Verejnosť

Na právne a technické aspekty pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe sa zameriava nový projekt. Spolupracuje na ňom Právnická fakulta Univerzity Komenského (PraF UK), Fakulta informatiky a informačných technológií a Strojnícka fakulta (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Realizáciu projektu umožnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. 

Dekan SjF STU Ľubomír Šooš hovorí, že výskum a budúcnosť moderných automobilov speje k úplnej autonómii. Rozhodujúcu úlohu pri tom zohráva bezpečnosť cestnej premávky. S tým súvisí predovšetkým úprava súčasnej legislatívy, poukázal. Výsledkom projektu bude analýza súčasného právneho stavu s poukázaním na možné legislatívne riešenia právnej úpravy. Bude poskytnutá odberateľom a verejne dostupná. Súčasná právna úprava predstavuje podľa fakulty nevhodný právny rámec na využitie moderných autonómnych prvkov dopravy a brzdí inovácie.

Celý článok si prečítate na

https://www.teraz.sk/regiony/uk-a-stu-budu-riesit-zavadzanie-auto/569513-clanok.html