Prejsť na obsah
Verejnosť

Výskumný grant vo výške 10 miliónov eur získala Slovenská technická univerzita (STU) pre vedecké centrum SlovakION a výskumný ústav ATRI svojej Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) v Trnave. Finančné prostriedky od Výskumnej agentúry umožnia podľa vyjadrenia dekana MTF Miloša Čambála vytvoriť podmienky, aby talentovaní a pracovití ľudia zostávali na slovenských univerzitách a neodchádzali do zahraničia.

Viac si prečítate na:
https://zive.aktuality.sk/clanok/143047/trnavska-mtf-stu-ziskala-pre-vedecke-centrum-10-milionov-eur