Prejsť na obsah
Verejnosť

Málo známa pútnická trasa na Slovensku Via Mariae, ktorá vedie zo Šiah do Trstenej a spája maďarskú cestu z Csíksomlyó do Czestochowej v Poľsku, je v centre záujmu medzinárodného projektu rurAllure: Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás.

Na projekte spolupracujú tímy z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) a Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

"FIIT poskytuje svoju expertízu pri analýze správania a potrieb pútnikov a nasledovnom dizajne a vývoji technologickej platformy vrátane mobilnej aplikácie, ktorá bude asistovať a viesť pútnikov a turistov pri poznávaní vybranej trasy naprieč celou Európou," poznamenala Viera Bordoy z FIIT STU.

Cieľom projektu je poskytnúť jednotný prístup k prezentovaným trasám naprieč Európou. Inovatívne elektronické spracovanie zjednoduší plánovanie cesty pre každého pútnika/turistu zvlášť na základe ich osobných preferencií. 

Viac si prečítate na:
https://www.teraz.sk/slovensko/trasa-via-mariae-je-v-centre-zaujmu-med/551122-clanok.html