Prejsť na obsah
Verejnosť


Identifikovať a charakterizovať prchavé organické zlúčeniny v procese výroby tokajských vín je cieľom projektu Mgr. Liudmyly Khvalboty z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pozornosť je pritom zameraná na enantioméry opticky aktívnych zlúčenín a ich vzájomný pomer.
Projekt nesie názov Sledovanie tvorby a transferu enantiomérov prchavých organických zlúčenín v procese výroby tokajských vín. „Aby bolo možné získať informácie o transfere a tvorbe zlúčenín, okrem samotných vín sa budú analyzovať rôzne odrody hrozna z oblasti Tokaj (Furmint, Lipovina a Muškát žltý), cibéby a mušt. Enantiomérny pomer opticky aktívnych zlúčenín je závislý od použitých vstupných surovín, technologického postupu použitého pri výrobe alebo doby starnutia vína. Preto akékoľvek zmeny v ich pomere môžu napovedať o nepovolenej manipulácii s produktom, nesprávnom spracovaní či uskladnení, resp. o prídavku syntetických chemikálií,“ vysvetľuje autorka projektu.
Jej cieľom je zistiť, či na základe enantiomérneho pomeru opticky aktívnych látok je možné rozlíšiť jednotlivé vína v závislosti od odrody hrozna použitej pri ich výrobe.
Problematika sa bude riešiť v šiestich etapách:
Extrakcia prchavých organických zlúčenín zo vzoriek hrozna, cibéb, muštu a tokajských vín odobratých z tanku, zo suda a fľaškových vín (LLE alebo SPME metódy).
GC-MS analýza získaných extraktov.
Identifikácia organických prchavých zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s následným výberom cieľových chirálnych zlúčenín.
Výber vhodných separačných podmienok (chirálna stacionárna fáza a teplota separácie).
Chirálna separácia vybraných opticky aktívnych zlúčenín v jednotlivých vzorkách.
Porovnanie enantiomérneho zloženia v analyzovaných vzorkách.
Ako ďalej približuje Mgr. Liudmyla Khvalbota, prínos navrhovaného postupu spočíva najmä vo využití chirality ako sľubného nástroja na určovanie typu použitého technologického procesu, pôvodu potravinárskych produktov či údaje o použitých vstupných surovinách. „Dôležitým výsledkom projektu budú údaje o chemickom zložení a chirálnych zastúpeniach opticky aktívnych zlúčenín v slovenských potravinových špecialitách, ktoré doteraz ešte neboli popísané. Predpokladá sa, že získané výsledky budú prezentované na zahraničnej konferencii formou posterových príspevkov a taktiež budú súčasťou príspevkov v karentovaných časopisoch.“
Projekt Sledovanie tvorby a transferu enantiomérov prchavých organických zlúčenín v procese výroby tokajských vín patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).
*********************************************
Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).
Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.
Odborný garant textu: Mgr. Liudmyla Khvalbota z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR
Ilustračné foto: Pixabay.com

[vedanadosah.sk 08/07/2018]
Link: http://vedanadosah.cvtisr.sk/tokajske-vina-a-ich-prchave-organicke-zluceniny-v-centre-zaujmu-vyskumnikov