Prejsť na obsah
Verejnosť

Jana Majeská, moderátorka: „Združenie európskych akreditačných agentúr dnes udelilo Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave špeciálny certifikát. Vďaka nemu môže fakulta udeľovať študentom prestížny titul euroinžinier. Nový titul pomôže absolventom vysokých škôl technického typu, pretože náš titul inžinier vo svete neakceptujú.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU: „Je to v dvoch študijných programoch. Jednak v bakalárskom, je to meranie a manažérstvo kvality v strojárstve a jednak v inžinierskom, a to sú výrobné systémy a manažérstvo kvality. Je to značka najvyššej kvality poskytovaného vzdelávania študijného programu vedy a výskumu a záujmu o našich absolventov.“