Prejsť na obsah
Verejnosť

Hosťom špeciálnej vedeckej cukrárne v utorok 27. 11. 2018, venovanej 80. výročiu vzniku CVTI SR bude prof. Ing. Marián Peciar, PhD., z STU v Bratislave. Jeho prednáška má názov Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku.
V roku 2018 si pripomenieme 80. výročie založenia Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti pri podporných službách a propagácii technického vzdelávania na Slovensku. Pôvodne to bola Slovenská technická knižnica, ktorá vznikla v roku 1938 pri SVŠT (terajšej STU v Bratislave) a až do roku 1951 bola jej súčasťou. V roku 1996 sa Slovenská technická knižnica premenovala na súčasné Centrum vedeckotechnických informácií SR.
Bohatá história kvalitného technického vzdelávania na Slovensku sa datuje od čias Márie Terézie a založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na jej odkaze a tradíciách funguje súčasné technické vzdelávanie v celej šírke spektra vedných aj priemyselných odvetví. Na Slovensku vzdeláva študentov v technických odboroch viacero technických univerzít, úroveň ich moderného vzdelávania je oceňovaná praxou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a kvalita absolventov je porovnateľná s podobnými univerzitami v zahraničí.
Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., je prorektorom STU v Bratislave pre spoluprácu s praxou, prácu s verejnosťou, riadi oblasť vedy a výskumu a ochrany duševného vlastníctva. Na Strojníckej fakulte STU je tiež vedúcim Ústavu procesného inžinierstva, kde sa zaoberá konštrukciou a dizajnom tlakových nádob a aparátov pre chemický, potravinársky a farmaceutický priemysel, stavbou prototypov a pilot-plant zariadení pre inováciu technológií spracovania práškových materiálov do aglomerovanej formy. Je garantom vysokoškolského štúdia v odbore procesná technika a je členom vedeckých rád univerzít v SR aj ČR.