Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci projektu 5G Automotive, na ktorom spolupracuje Strojnícka fakulta STU, Fakulta informatiky a informačných technológií STU a spoločnosť Orange, sme mali možnosť naživo vidieť jedno z využití najmodernejšej 5G siete.

„Toto desaťročie je obdobím najväčších zmien v histórii automobilového priemyslu vôbec. Najväčšími výzvami sú alternatívne pohony, palivá, a autonómne systémy riadenia,” uviedol profesor Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

„Sme radi, že aj projekt 5G a autonómnej dopravy preukazuje funkčnosť a efektívnosť prepájania výskumu s praxou, po ktorej všetci voláme. Verím, že povzbudí aj ďalších partnerov k spolupráci so výskumno-vzdelávacou sférou,” povedal Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

Viac si prečítate na:
https://www.mojandroid.sk/vyuzitie-5g-v-automobiloch/