Prejsť na obsah
Verejnosť

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „Švajčiarska spoločnosť Optotune Slovakia vybuduje v Trnave výskumné a vývojové technologické centrum. Na Slovensku preinvestuje 3 800 000 €. Centrum by mali dokončiť do konca roka a zamestnať má 50 odborných pracovníkov. Konateľ spoločnosti Simeon Kredatus.“
Simeon Kredatus, konateľ spoločnosti Optotune Slovakia: „My sme prvá spoločnosť, ktorá sa rozhodla aplikovať deformovateľné polyméry v optike, čo umožnilo vznik rôznym unikátnym produktom, napríklad ako elektricky ovládateľné šošovky na zaostrovanie.“
Martina Gapčová: „ Investor plánuje spolupracovať aj s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Trnave, ale aj s ďalšími školami. Ako povedal prodekan Roman Čička, ide o ojedinelý projekt.“
Roman Čička, prodekan MTF STU v Trnave: „Naozaj majú záujem hlavne o výskum a vývoj, čiže nie je to nejaká len čisto prevádzka, ale je to skôr orientované na modernejšie technológie a moderné materiály. Sa zameriavajú na výrobu rôznych displejov, špeciálnych dataprojektorov.“