Prejsť na obsah
Verejnosť


Celkovo 6 víťazov vzišlo zo súťaže Stavby s vůní dřeva, ktorú vyhlasuje Nadace dřevo pro život, pričom v roku 2018 ide už o 6. ročník. Témou aktuálneho ročníka súťaže sa stal slogan „Drevo je naša budúcnosť“.
„Zámerne nezväzujeme súťažiacich konkrétnym zadaním. Stojíme o to, aby študenti ukázali, do akej miery je podľa nich drevo v stavebníctve variabilným materiálom. Všetky súťažné návrhy delíme na dve kategórie, a to Drevené stavby – malé (do 500 m3 obostavaného priestoru) a Drevené stavby – veľké (nad 500 m3 obostavaného priestoru),“ uviedli organizátori súťaže.
Do súťaže bolo prihlásených 63 študentov z 10 českých a slovenských fakúlt, ktorí spracovali 51 súťažných diel. Študenti svoje drevené stavby prepojovali s myšlienkou „Drevo je naša budúcnosť“. Pri svojich dielach zdôrazňovali, že drevo je obnoviteľný materiál, ktorý je „budúcnosťou pre naše ďalšie generácie“. Využívanie dreva v stavebníctve vnímali ako cestu k ochrane prírodných zdrojov a ako spôsob, „ako pristupovať k architektúre s ohľadom na udržateľný rozvoj“. Drevo bolo mnohými študentmi popisované ako rokmi preverený materiál, ktorý v nich evokoval pocity tepla a domova.
Víťazi jednotlivých kategórií:
KATEGÓRIA DREVENÉ STAVBY – MALÉ
Cena odbornej poroty:
Tree Office, Adam Tomaschek, Patricie Štefíková a Marcel Mottl, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
Cena verejnosti:
Rozhledna na Židenickém kopci, Denisa Boháčová, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
KATEGÓRIA DREVENÉ STAVBY – VEĽKÉ
Cena odbornej poroty:
Kontemplatívne centrum, Jakub Kender, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
Cena verejnosti:
Materská škola, Kristína Valachovičová, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Cena KRONOSPAN za použití OSB desek:
Pukinkulma, Kateřina Vlková, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT:
Nemocnica s drevenou NK, Matúš Neusch, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Víťazi si rozdelili ceny v celkovej hodnote 230 000,00 Kč.
„Máme radosť, že sa súťaže už tretím rokom zúčastňuje cez 60 študentov, ktorí prihlasujú stále zaujímavejšie a prepracovanejšie návrhy. Verím, že i vďaka týmto mladým talentom sa u nás bude záujem o drevostavby i naďalej zvyšovať,“ okomentovala účasť v súťaži vedúca jednej zo súťažiacich Ing. Lenka Trandová.
Súťaž bola neanonymná. Každú kategóriu hodnotila odborná porota a verejnosť zvlášť. Odborná porota sa skladala z významných architektov, stavbárov i investorov.
Súťaž vyhlasuje Nadace dřevo pro život, ktorá podporuje drevo ako obnoviteľnú surovinu pre každodenné využitie. Cieľom tejto súťaže je motivovať študentov vyšších a vysokých odborných škôl, aby (nielen) vo svojich školských prácach používali drevo. „Študenti, ktorí sa k nám hlásia, sú cieľavedomí a majú veľa nápadov. Firmy z oboru preto našu súťaž starostlivo sledujú a hľadajú si u nás svojich budúcich zamestnancov,“ doplnil riaditeľ Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák.
Takmer pravidlom sa tak už stáva, že súťažiaci získavajú vďaka svojej účasti vysnívané a prestížne pracovné miesta. „Prepojenie študentov a podnikov z odboru chceme podporovať, a preto chystáme nový projekt ´Kariéra s vůní dřeva´,“ dopĺňajú organizátori.
Zdroj informácií a fotografií:
https://www.drevoprozivot.cz
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

 

[vedanadosah.sk 19/09/2018]
Link: http://vedanadosah.cvtisr.sk/sutaz-stavby-s-vuni-dreva-pozna-svojich-vitazov-medzi-nimi-aj-studenti-zo-slovenska