Prejsť na obsah
Verejnosť

Martina Gapčová, moderátorka: „Mnohomiliónovú súťaž na verejné osvetlenie, ktorú spúšťa Bratislava, je otvorená a transparentná. Vyhlasuje primátor hlavného mesta. Zároveň odmieta tvrdenia, že by mesto ušilo tender niekomu na mieru. Bratislavskí starostovia však len nedávno jeho transparentnosť spochybnili. Po zverejnení súťaže vo vestníku verejného obstarávania šéf Regionálneho združenia mestských častí hovorí, že obavy v súvislosti s výberom prevádzkovateľa pretrvávajú.“
Matej Baránek, redaktor: „Najväčší tender za uplynulé roky – tak označujú súťaž na verejné osvetlenie v Bratislave starostovia a poslanci. Mesto len nedávno po mesiacoch príprav a otázkach novinárov odhalilo jeho cenu, viac než stosedemdesiat miliónov eur s DPH. S tým, že víťaz bude prevádzkovať osvetlenie najbližších dvadsať rokov. Primátor Ivo Nesrovnal pritom odmieta, že by mesto ušilo tender pre konkrétneho uchádzača ako naznačujú niektorí poslanci.“
Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy: „Tie kritériá sú urobené tak otvorene a tak transparentne, aby takáto pochybnosť nebola.“
Matej Baránek: „Bratislavskí starostovia však len nedávno napadli transparentnosť súťaže. Magistrát podmieňoval zverejnenie auditu, ktorý slúžil ako podklad pre prípravu tendra ich podpisom mlčanlivosti. Mesto sa odvolávalo na zákon. No sľubovalo, že ho zverejní po oficiálnom zverejnení súťaže. Primátor teraz potvrdil, že vydal pokyn na sprístupnenie auditu, keďže tender už niekoľko dní visí vo vestníku verejného obstarávania. Uchádzači majú preto mesiac a pol na predkladanie ponúk. Opäť Ivo Nesrovnal.“
Ivo Nesrovnal: „Kto sa pohybuje zrejme nejaký podnikateľ v tomto prostredí, tak asi vie si to prečítať a mal by byť už dostatočne kompetentný a kvalifikovaný na to, aby si v tejto lehote už zistil, čo potrebuje vedieť.“
Matej Baránek: „Reaguje starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý je šéfom Regionálneho združenia mestských častí.“
Jozef Krúpa, predseda Regionálneho združenia mestských častí, starosta Záhorskej Bystrice: „Čas na dodanie ponúk päťdesiat dní, zákon hovorí o minimálne štyridsiatich piatich dňoch. O tendre za stosedemdesiat miliónov si myslím, že čas na spracovanie ponúk mal byť väčší.“
Matej Baránek: „Dodal, že pochybnosti o transparentnom výbere uchádzača pretrvávajú. Podľa magistrátu musí víťaz vymeniť všetky svetelné body v meste a trištvrtinu stožiarov. Dionýz Gašparovský, odborník zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý spolupracoval na príprave podkladov pre súťaž.“
Dionýz Gašparovský, odborník Slovenskej technickej univerzity: „Práve kvôli tomu, že svietidlá prinášajú priamo tieto úspory energie, tak sa bude vyžadovať, aby všetky svietidlá boli vymenené v lehote siedmich rokov.“
Matej Baránek: „Či stihne mesto vysúťažiť nového dodávateľa do konca roka, primátor nepovedal. Záleží to od uchádzačov. Ako však uviedol, do konca roka sa dá stihnúť všeličo.“