Prejsť na obsah
Verejnosť

Štyri slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) navrhujú vytvorenie dvoch centier špičkového výskumu, teda nových inštitucionálnych legislatívnych celkov, a to v Bratislave a v Košiciach.
Rektori a predseda SAV chcú inštitucionálne prepojiť organizácie v Bratislave a v Košiciach, ktoré zastrešujú špičkový vedecký výskum, inovácie a technický vývoj na Slovensku a zároveň sú schopné poskytovať kvalitné vzdelanie opierajúce sa o špičkový výskum.
Navrhovatelia tak reagujú na zverejnený národný integrovaný reformný plán Moderné a úspešné Slovensko, ktorý má byť podkladom pre plán obnovy.
Reforma riadenia vysokých škôl je podľa nich nutná, no mala by vzniknúť zjednodušením štruktúry a upresnením kompetencií samosprávnych orgánov univerzít.
Tak by sa podľa rektorov univerzít a predsedu SAV zachoval princíp autonómie, čo považujú za esenciálnu podmienku.

Viac si prečítate na:
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/styri-univerzity-a-slovenska-akademia-vied-navrhuju-vytvorenie-dvoch-centier-spickoveho-vyskumu/