Prejsť na obsah
Verejnosť


STU odmeňuje štipendiami aj dobré študijné výsledky či úspechy vo vede, výskume a umení.
Slovenská technická univerzita (STU)v Bratislave rozdelí jej študentom prostredníctvom štipendií viac ako tri milióny eur. Štipendium môžu získať študenti, ktorí časť štúdia strávili v zahraničí a mladí ľudia vybraných študijných odborov.
STU odmeňuje štipendiami aj dobré študijné výsledky či úspechy vo vede, výskume a umení. Finančnú pomoc dostanú i mladí ľudia z nízkopríjmových rodín, tí majú nárok na sociálne štipendium. Informuje o tom STU na svojom webe.
Motivačné štipendiá na väčšine odborov
Motivačné odborové štipendiá možno získať pri štúdiu väčšiny odborov na STU.
„Od aplikovanej informatiky, cez elektroniku, kybernetiku i energetiku až po chémiu, biotechnológie, stavebníctvo, vodné stavby a vodné hospodárstvo či energetické a dopravné stroje a zariadenia, automatizáciu a výrobné technológie. V tomto akademickom roku pribudla medzi podporovanými študijnými odbormi aj umelá inteligencia," uvádza sa na webe STU.
Na tento druh štipendií univerzita vyčlenila viac ako 1,3 milióna eur. Študent môže v akademickom roku 2017/2018 získať jednorazovo až 960 eur.
Odmena za mimoriadne výsledky
Ďalšie motivačné štipendiá môžu dostať študenti, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v štúdiu, vo výskume a vývoji alebo reprezentujú univerzitu v športových či umeleckých súťažiach.
Medzi takýchto študentov univerzita rozdelí viac ako 600 000 eur. Študenti môžu získať jednorazové motivačné štipendium do výšky 1590 eur.
Na ďalšie mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU pôjde zhruba 200.000 eur. Tieto štipendiá patria najmä študentom, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí.

[Trnavské noviny 12/02/2018]