Prejsť na obsah
Verejnosť


Ľubomír Bajaník, moderátor: „Veľké rekonštrukcie internátov ohlasované vládou uviazli. Internáty nemôžu obstarávať práce. Chýba im záruka, že na ne naozaj dostanú peniaze. Zástupcovia študentských organizácií upozorňujú, že zvyšné milióny eur negarantuje žiadny právny akt, ale iba sľub vlády.“
Martin Prôčka, redaktor: „Štátny príspevok päťdesiat miliónov eur má naštartovať rozsiahlu rekonštrukciu vysokoškolských internátov. Časť peňazí už dostali, na zvyšok univerzity čakajú. Veria, že vláda sľub dodrží.“
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „Je dohoda rektorov, rektorskej konferencie s premiérom, s ministrom školstva, s ministrom financií. Ja myslím, že je to tak dohodnuté, aby sme vedeli etapovite, aby aj štát zvládol tento prísľub finančne a tak, aby sme my vedeli poviem racionálne a efektívne tieto prostriedky využívať v zmysle aj verejného obstarávania, súťaže do plánovaných rekonštrukcií.“
Martin Prôčka: „Rektor považuje slovo premiéra za dostatočné. Študenti však upozorňujú na fakt, že peniaze sa sľubovali už v roku 2015. Obávajú sa tak ďalšieho predĺženia rekonštrukcie.“
Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Napriek sľubu, že budú garancie, také garancie, ktoré školy môžu použiť aj pri verejnom obstarávaní, keď sa jedná hlavne o veľmi vysoké sumy, napríklad v prípade Univerzity Komenského, kde môžu kryť tými finančnými prostriedkami to verejné obstarávanie, také garancie zatiaľ nedorazili.“
Róbert Zsembera, podpredseda Akademického senátu Univerzity Komenského: „Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave sa uzniesol, že žiada vládu, aby právne garantovala rekonštrukciu vysokoškolských internátov. Teda aj konkrétne bratislavských vysokoškolských internátov práve Univerzity Komenského. Pre nás domnievame sa, že právnou garanciou nie je zrovna politický prísľub pred médiami, ale reálny dokument, reálny právny akt.“
Martin Prôčka: „Internáty Univerzity Komenského plánujú rozsiahlu rekonštrukciu na leto budúceho roka. Mali by už začať obstarávať práce, zatiaľ však nemôžu.“
Peter Šagát, hovorca Vysokoškolského internátu Ľ. Štúra – Mlyny UK: „V súčasnosti majú internáty k dispozícii len tri celá šesť milióna eur. Na začatie verejného obstarávania je potrebné krytie vo výške štrnásť miliónov. Rekonštrukcia bude komplexná, takže bude nevyhnutné obstarať všetko v rámci jedného balíka. Žiadne menšie rekonštrukcie zatiaľ neprebiehajú, pretože by išlo o neefektívny postup.“
Martin Prôčka: „Ministerstvo financií nás s otázkou na garancie odkázalo na rezort školstva. Ten sa k situácii zatiaľ nevyjadruje. Žiadosť o podpísanie garancií ešte nedostali.“

[STV Jednotka, 19:00 08/09/2018]