Prejsť na obsah
Verejnosť

Dva tímy Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave získali zhodne prvé miesto v univerzitnej študentskej súťaži MUNISS medzi mestami Bratislava a Brno v oblasti smart city.
Päť tímov slovenských a českých študentov pracovalo na súťažných zadaniach od začiatku tohto roka do mája. Ich návrhy posudzovala odborná komisia zložená zo zástupcov mesta Bratislavy, STU a expertov z Technickej univerzity v Drážďanoch.
"Obidva bratislavské tímy súťažili so zameraním na riešenie Obchodnej ulice vytvorením Námestia Schöndorf v priestore za hotelom Crowne Plaza," na stredajšom vyhodnotení v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca uviedol pre TASR Milan Husár z Ústavu manažmentu STU. Ten v spolupráci s magistrátom Bratislavy a občianskym združením Obchodná ulica a okolie súťaž pripravili.
Za návrhy riešenia uvedeného priestoru oddychovo-spoločenskou funkciou, ktorou chcú degradované územie zmeniť na živé námestie, si prevzali ocenenie súťažiaci v zložení Barbora Šišková, Lucia Pappová, Michal Hajduk. Tiež druhý tím v zostave Jozef Hurban, Adam Juhás, Barbora Plášková, Ján Urban a Rebeka Vrbinčíková.
Tri miešané české tímy poskytli Masarykova univerzita, Vysoké učenie technické a Mendelova univerzita v Brne. Zamerali sa na smart riešenia pre novú mestskú štvrť vo svojom meste. S návrhom na podobu areálu Špitálka zvíťazil tím v zložení Matúš Pružinec, Iveta Pavlíková, Marek Maloň, Petra Kovaříková, Kateřina Vítková a Petra Klumpacová.

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/studenti-z-bratislavy-a-brna-sutazil/42502-clanok.html