Prejsť na obsah
Verejnosť

Cieľom súťaže bolo využitie 4D plánovania na vyriešenie ľubovoľnej problematiky z oblasti výstavby, s ktorou sa stretávajú realizátori na stavbách.
Bratislava 5. júna (TASR) – Študenti z Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave získali druhý raz po sebe prvé miesto v medzinárodnej súťaži Synchro University Challenge v 4D BIM plánovaní výstavby. V piatom ročníku súťaže sa zúčastnilo viac ako 80 študentov v 18 tímoch zo 14 univerzít sveta.
Cieľom súťaže bolo využitie 4D plánovania na vyriešenie ľubovoľnej problematiky z oblasti výstavby, s ktorou sa stretávajú realizátori na stavbách. Študenti sa zamerali okrem optimalizácie plánovania výstavby s využitím smart senzorov aj na efektívnu kontrolu prostredníctvom špeciálnych okuliarov pre zmiešanú realitu.
Študenti STU prepojili 3D BIM model stavby s jej harmonogramom a navyše našli spôsob, ako takýto model v reálnom čase aktualizovať informáciami zo smart senzorov merajúcimi pevnosť betónu. "Senzor položíte do čerstvého betónu a on meria jeho teplotu, čím nepriamo získate informáciu o pevnosti. Senzor má v sebe zabudovaný vysielač, ktorý získané informácie ihneď odosiela na server. Ten je pre stavbyvedúceho dostupný z počítača alebo smartfónu," vysvetlil člen tímu Juraj Lormusz.
Požadovanú pevnosť betón dosiahne v priebehu niekoľkých dní, záleží to od rôznych faktorov, napríklad od typu, zloženia, spracovania alebo počasia. Informácie zaznamenané zo senzorov sú dôležité nielen kvôli ošetrovaniu, ale aj kvôli presnému stanoveniu termínu možného oddebnenia konštrukcie. "Jeden meter kubický betónu má asi 2,5 tony, s výstužou ešte viac. Celú hmotnosť drží debnenie, ktoré by sa malo odstrániť, až keď je betón dostatočne pevný - t.j. dosiahne statikom určenú konštrukčnú pevnosť," vysvetlil člen tímu Ondrej Soják.
Na trhu dostupné smart senzory merajú presnejšie, neustále a informácie z nich sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. Ich využitie je preto bezpečnejšie a navyše je vďaka nim možné urýchliť cyklus výstavby, čo je efektívne aj finančne. "Povedali sme si, že tieto informácie musíme dostať k technikovi na stavbe čo najrýchlejšie, preto sme pracovali na tom, ako automaticky odosielať údaje zo servera priamo do 4D BIM modelu," vysvetlil ďalší člen tímu Jakub Takács.
Ďalší člen tímu Pavol Mayer priblížil, že študenti zo STU našli prepojenie, ako pri pohľade na čerstvý betónový stĺp bude možné vidieť aktuálnu teplotu a pevnosť. "Predstavte si, že stojíte na rozostavanej stavbe, kde okrem reálnych hotových stien a stropov môžete cez špeciálne okuliare vidieť aj budúce konštrukcie, napríklad priečky, potrubia, alebo aj to, ako sa stavajú," vysvetlil Mayer.
Pri svojej práci na to využili okuliare na zmiešanú realitu, ktoré sa dajú využiť aj na kontrolu vyhotovených konštrukcií, plánovanie realizácie v existujúcich miestnostiach, či pri koordinačných poradách. "V súčasnosti hľadáme spôsob, ako študentom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciou obdobných projektov, pretože si uvedomujeme, že hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré nevyhnutne potrebujú na riešenie, je pre nich finančne veľmi náročné, a nemôže si ho teda dovoliť každý. Sme presvedčení, že kvalitne pripravení absolventi budú jednoznačne prínosom pre stavebnú prax," dodal Mayer.

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/studenti-stu-zvitazili-v-medzinarodn/42476-clanok.html