Prejsť na obsah
Verejnosť

Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie, ale aj knihy o umelej inteligencii
Elektronický index, online termíny a výsledky skúšok sú pre študentov bratislavských technických fakúlt samozrejmosťou. K dispozícii majú zadarmo i softvér pre výpočty či simulácie MATLAB.
Všetky skriptá, monografie a vysokoškolské učebnice a monografie, ktoré vyjdú v univerzitnom vydavateľstve Spektrum STU, majú študenti siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k dispozícii kedykoľvek v elektronickej podobe zdarma. Za dva roky (od spustenia tejto služby na jeseň 2016 do začiatku septembra 2018) zaznamenal systém už vyše 61 400 prístupov. Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie, ale aj knihy o umelej inteligencii, statike či cvičenia z biológie, či anorganickej chémie.
Aj ponuka jedální a knižnice
Učebnice a skriptá je možné sťahovať prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS), ide o univerzitný online systém, ktorý umožňuje študentom zostavenie rozvrhu či výber termínov skúšok a zápočtov cez internet, ako i online za pisovanie známok do elektronického indexu. Študenti môžu takto tiež konzultovať s vyučujúcimi, v systéme vidia napríklad i ponuku univerzitných jedální. A cez AIS študenti dostavajú i informácie o aktuálnom dianí na univerzite. Medzi ďalšie nástroje, ktoré môžu študenti STU využívať online, patria tiež služby virtuálnej knižnice, ktorá sprístupňuje odborné vedecké databázy. Ide najmä o digitálnu knižnicu Science Direct, prístup k Web of Science či k prestížnej digitálnej plnotextovej elektronickej knižnici IEEE/IET Electronic Library. Online je dostupný i softvér MATLAB, interaktívny nástroj na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. Slúži na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie. Všetci študenti aj zamestnanci STU môžu softvér používať na osobných a pracovných počítačoch aj na mobiloch. Podmienkou je pri registrácii použiť e-mail stuba.sk. K dispozícií majú tiež certifikované kurzy.
Už len elektronická prihláška
„Plnú verziu (Total Academic Headcount – TAH) MATLABu sme zakúpili ako prvá univerzita na Slovensku pred rokom. Záujem študentov i zamestnancov je veľký, evidujeme takmer tritisíc aktívnych používateľov a v tomto akademickom roku očakávame ďalší nárast počtu používateľov, povedal prorektor STU Pavel Čičák. MATLAB využívajú takmer všetky fakulty STU, prím však hrajú Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologická fakulta. Nasledujú študenti a pedagógovia zo Stavebnej fakulty, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a potom z Fakulty informatiky a informačných technológií. Slovenská technická univerzita plánuje online služby ďalej rozširovať. Prihlasovanie na štúdium výrazne zjednodušila už v tomto kalendárnom roku, akceptovala len elektronickú prihlášku. Uchádzači už nemusia posielať poštou papierovú prihlášku ani prílohy.