Prejsť na obsah
Verejnosť

Podiel študentov, ktorí preferujú používanie len jednej online platformy je 45,7 percenta, dve platformy by neprekážali 44,5 percentám študentov. Používanie viacej ako dvoch platforiem študentom podľa prieskumu nevyhovuje. Názor, že je potrebná dohoda na maximálne dvoch platformách, majú aj učitelia. Vyslovilo sa zaň takmer 41 percent respondentov ankety.

Názor, že záverečné práce by mali mať upravené zadanie zvládnuteľné počas dištančného vzdelávania, má 62 percent učiteľov a 83 percent študentov. Dištančné online štátne skúšky prostredníctvom videokonferencií preferuje 64,5 percenta študentov a 53 percent učiteľov.

pravovanie podmienok pre absolvovanie predmetu tak, aby ho bolo možné absolvovať dištančnou metódou, preferuje 67 percent učiteľov a 92 percent študentov.

Viac si prečítate na:
https://www.topky.sk/cl/10/2120887/Studenti-si-zvykli-na-online-testovanie–Ustnu-skusku-cez-internet-preferuju-viac-ucitelia