Prejsť na obsah
Verejnosť

Bývalé Leninovo múzeum sa premenilo na komunitno-kultúrne centrum. Pisztoryho palác je od decembra 2016 oficiálne zaradený do siete staromestských kultúrnych centier pod správou Staré Mesto Bratislava.
Palác si dal postaviť lekárnik Felix Pisztory v 90. rokoch 19. storočia. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúca mestská trieda smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu skupovali bohatí obyvatelia Prešporku. Pisztory mal za palácom záhradu, siahajúcu až k dnešnému Slavínu a v nej pestoval svoje liečivé byliny. V súčasnosti prechádza táto národná kultúrna pamiatka komplexnou obnovou.
22. 6. 2017 za účasti starostu mestskej časti Staré Mesto Bratislava Mgr. Radoslava Ševčíka, pracovníkov miestneho úradu, pedagógov a študentov Katedry architektúry SvF STU, prebehli obhajoby semestrálnych prác priamo v priestoroch Pisztoryho paláca.
Predložené návrhy prinášajú v ideovej rovine škálu nových podnetov, svieže a niekedy aj odvážnejšie názory mladej generácie odporúčajú využitie cenného historického priestoru.
Štúdie môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie strategické rozhodovanie vlastníka stavby, overujú využiteľnosť a použiteľnosť moderného novotvaru, overujú prevádzkové vzťahy v objekte.
Zároveň otvárajú širší priestor na diskusiu ako nakladať s celým územím Štefánikovej ulice, riešenie parkovania, dopravy, riešenie živého parteru a verejného priestoru aj pred ostatnými palácovými stavbami ulice.