Prejsť na obsah
Verejnosť

Vysokoškolský umelecký súbor - Folklórny súbor Technik STU v Bratislave sa radí medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku. Vznikol v roku 1953. V tvorbe sa zameriava na scénické spracovávanie slovenského ľudového dedičstva, a to v podobe zvykov, piesní, hudby, tancov i krojov. Od svojho vzniku absolvoval súbor viac ako dvetisíctristo vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach doma i v zahraničí. Je laureátom viacerých akademických festivalov. Súbor doposiaľ spracoval a vydal štyri hudobné CD nosiče - Tancujte mládenci (2018), Z albumu (2012), Šinuli sa mládenci (2009) a V našom dvore (2003) - pod režijnou a umeleckou taktovkou Štefana Molotu. V súčasnosti má súbor šesťdesiat členov. Tvorí ho hudobná zložka, dievčenská spevácka skupina a početná tanečná zložka. Členovia súboru sú študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ale aj pracujúca mládež, ktorú spája úcta a obdiv k slovenskému folklóru - krásnemu dedičstvu našich predkov