Prejsť na obsah
Verejnosť

Premena lokalít v bratislavských mestských častiach je ideálnym zadaním aj pre študentov architektúry. Tí sa tentoraz pozreli na centrálnu zónu Dúbravky, v ktorej navrhli sfunkčnenie zóny a vybudovanie nového verejného priestranstva.
Bratislavská Dúbravka si v minulosti zachovávala pôvodný vidiecky ráz, čo sa zmenilo najmä rozsiahlou bytovou výstavou v 70. rokoch. Paneláka tu kontrastujú s okolitou prírodu, ale aj so zachovanými historickými pamiatkami.
Ducha minulosti cítiť aj z podoby centrálnej zóny mestskej časti, kde sa nachádza chátrajúca budova pošty, vedľa nej okresný súd a neďaleko kultúrny dom, na ktorý je napojená väčšia nezastavaná plocha, kde bývajú kolotoče.
Centru mestskej časti navrhli študenti zmenenú podobu s viacerými novými funkciami. V území vidia potenciál administratívneho centra Dúbravky, ale aj miesto na nový park respektíve námestie.
Centrum s administratívou a službami
Študenti architektúry na STU kreslili, ako by si predstavovali územie pozdĺž Saratovskej ulice. To predeľuje štvorprúdová cesta, v ktorej koridore prechádza električková trať.
Celá zóna je zo severu ohraničená parkoviskom pri Bille, zo západu je parcela Lidla a bývalej pošty, v južnej časti sa nachádza Kostol Ducha Svätého a na východnej strane bytovky pri trhovisku a parcela kultúrneho domu.
Architekt Dušan Mellner, ktorý študentov vedie, poukázal v tejto súvislosti na to, že dlhodobo chýbajúce centrum a rozptýlenie jednotlivých funkcií ako je miestny úrad, okresný súd, dom kultúry a podobne sa podpísali pod identitu vyše 35-tisícovej Dúbravky.
„Študenti riešili modelové situácie budúceho centra s rôznymi zadaniami a následne overovali cez priestorové modely možnosti svojich návrhov,“ priblížil pre TASR zadanie pre budúcich architektov ich vedúci.
Ako najväčší problém riešenej zóny sa javí budova bývalej pošty, ktorá je v súčasnosti prázdna a chátra. Študenti v návrhu počítajú s výstavbou objektov služieb a administratívy, čo by prinieslo nové pracovné príležitosti a tiež podčiarklo, že ide o centrum Dúbravky, ktorá má inak najmä funkciu bývania.
Po doplnení polyfunkčných budov a prevádzok je predstavou konceptu odľahčiť územie od dopravy. V návrhu študenti pracujú vo viacerých prípadoch s podzemným parkoviskom respektíve parkovacím domom, čo by prinieslo uvoľnenie chodníkov pre peších.
Bez áut, s verejným priestorom
Dopravu by malo v zóne riešiť hlavne presunutie automobilov pod úroveň terénu, v čom sa takisto zhodujú viaceré práce študentov. Autá by teda po Saratovskej pokračovali do podjazdu a štvorprúdovka by sa tak zároveň prepojila s podzemným parkovaním. Na úrovni terénu by zostala trasa mestskej hromadnej dopravy.
Takýto návrh by riešil frekventovaný styk chodcov z poddimenzovaných peších trás s dynamickou dopravou. Problém sa často prejavuje najmä pri kultúrnych akciách, ktoré sa v lokalite usporadúvajú a davy ľudí sa dostávajú do ohrozenia.
Po odbremenení od áut a novom vedení pre cyklistov by bolo možné čiastočne prepojiť obe strany územia, ktoré v súčasnosti predeľuje hlavná cestná komunikácia. Chodci by ju preklenovali bezbariérovým priechodom. Niektoré návrhy zároveň počítajú s prepojením budúcich administratívnych budov stavebne nad úrovňou terénu. Študenti navrhli aj nové umiestnenie zastávok MHD, ktoré by boli priamo dostupné z pešej zóny.
„Zbavenie sa“ áut v lokalite, pre ktoré by zostali iba pohotovostné odstavné plochy a stojany na bicykle, dáva priestor na vytvorenie ucelenej zóny s oddychovou respektíve spoločenskou funkciou.
Ide primárne o územie pred kultúrnym domom, kde by mohlo vzniknúť hlavné námestie napájajúce sa na vnútroblok pri miestnom úrade tvorený novými objektmi administratívnych budov. Na tomto priestranstve študenti navrhli rôzne prvky s dominujúcou zeleňou, ale aj fontánu či exteriérové pódium s hľadiskom s optickým kontaktom budovy domu kultúry.
Návrhy centrálnej zóny Dúbravky predstavili mladí architekti aj obyvateľom mestskej časti, prezentácia bola v polovici marca spojená aj s diskusiou. Jednotlivé práce si je možné pozrieť v dúbravskom Dome kultúry do polovice apríla. Či a v akej podobe sa bude reálne centrum Dúbravky meniť, je nateraz otázne.

https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/studenti-kreslili-nove-centrum-dubravky-pozrite-si-ich-navrhy.html