Prejsť na obsah
Verejnosť

Vybrať si štúdium vysokej školy je pre mnohých tvrdým orieškom. Kde sa potom po škole uchytiť, aká pozícia bude atraktívna a čo by ma zároveň aj bavilo? Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky v tom majú jasno. Nielenže majú na výber množstvo odborov, ktoré majú vo svete zelenú, ale zároveň im pri štúdiu pomáhajú aj technológie. Chceli sme sa na to pozrieť a tak sme sa na školu vybrali s kamerou.

Ak by sme zisťovali to, kde ľudia študovali, nejeden významný človek z technologického sveta by mal pri svojej odpovedi Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Nakoniec má už 75 rokov a za to obdobie ňou prešlo množstvo študentov, ktorý sa rýchlo uchytili aj v praxi.

„Na našej Fakulte študuje okolo 2500 až 2600 študentov ročne, čiže sme veľká fakulta. Máme okolo 175 pedagógov, z čoho 32 sú profesori tejto fakulty. Fakulta je veľmi úspešná vo vede. Samozrejme naši študenti majú tiež možnosť vo vede pracovať. Naša Fakulta je veľmi silná aj v aplikovanom výskume a prenose výsledkov do praxe,“ hovorí pán Miloš Oravec, dekan, FEI STU.

Za všetkým je zrejme aj dômyselne namiešané portfólio učebných odborov.

„Je to aplikovaná informatika. Je to ústav robotiky a kybernetiky a potom sú to ešte multimediálne, informačné a komunikačné technológie. Keď spomeniem elektrotechnické študijné programy, samozrejme mnohé z nich sú veľmi silno napojené aj na informatiku, tak je to elektronika a fotonika, je to elektrotechnika, je to energetika, jadrové a fyzikálne inžinierstvo a automobilová mechatronika.“

Pre mnohé odbory sú k dispozícii aj špeciálne pracoviská, medzi nimi aj pre robotiku. Fakulta sa však môže pochváliť aj unikátnym pracoviskom s takzvanými čistými priestormi.

„Sú tam špecializované zariadenia, ktoré umožňujú udržať počet nežiaducich častíc na úplných minimách. A je to všetko pre špičkové výsledky v oblasti hlavne teda elektroniky,“ dodáva pán Miloš Oravec, dekan, FEI STU.

Študenti majú teda možnosť aj naparovať rôzne chemické vrstvy ako skutoční vedci. Podobne ako môžu vedecky pôsobiť napríklad v Národnom centre robotiky, či v Národnom centre kozmického inžinierstva. A práve reálny technologický svet javí záujem o skúsenosti žiakov a profesorov. Vďaka nemu sa tak Fakulta dostala aj k bezpečnostnému projektu pre NATO.

„Ide o to, že nejaké skupiny potrebujú komunikovať nejakým bezpečným spôsobom, spravidla šifrovaným. A vytvárajú sa Ad hoc skupinky, tie musia medzi sebou byť schopné bezpečne komunikovať. Musí tam byť zabezpečené to voči prechodu z jednej skupinky do druhej a rôzne takéto technické veci,“ vysvetľuje pán Otokar Grošek, profesor, FEI STU.

Šifrovanie pritom oslovilo aj absolventa zahraničných škôl, ktorý v tejto činnosti na fakulte pokračuje. Úspešne sa pritom dostal s tímom k veľmi zaujímavým zisteniam.

„Zistilo sa, že je možné zlomiť šifru pomocou merania zvuku z počítača. Ten zvuk, ktorý sa využíva pri tom útoku, tak ten je produkovaný vnútornými súčiastkami v tom počítači. Rôzne počítače, rôzne notebooky vydávajú ten zvuk na rôznych frekvenciách,“ hovorí pán Tomáš Fabšič, odborný asistent, FEI STU.

V praxi to znamená, že ani internetová komunikácia cez zabezpečený HTTPS protokol nie je voči takému prelomeniu šifier chránená. V jednoduchosti povedané, ju odborníci dokážu zlomiť aj s mikrofónom mobilného telefónu. Aj preto tím fakulty pracuje na vytváraní šifier, ktoré by boli odolné. A dokonca aj voči kvantovým počítačom.

„To je proste zariadenie, ktoré dokáže sledovať istý fyzikálny dej a výsledkom toho fyzikálneho deja je nejaký ustálený stav a ten je zároveň riešením. Jedna z tých úloh, ktorú asi ten kvantový počítač dokáže efektívnejšie riešiť je prehľadávanie. Veľmi veľa problémov, ktoré sa dneska riešia, sú založené na tom, že potrebujete mať nejaký efektívny prehľadávací algoritmus, prehľadať veľkú množinu,“ vysvetľuje pán Otokar Grošek, profesor, FEI STU.

Fakulta elektrotechniky a informatiky ukrýva naozaj mnoho technológií, ktoré pomáhajú študentom. Viacerí z nich si pritom spomínajú aj na to, ako to im pomohlo pri fungovaní v praxi.

„My keď sme študovali na vysokej škole, tak najnovšie technológie, ako internet, mobilné telefóny, mobilné komunikácie, boli ešte v plienkach, ale my sme sa už o nich učili. A to nám umožnilo, aby sme si po ukončení vysokej školy založili vlastnú spoločnosť a byť medzi prvými, ktorí sa venovali využitiu týchto nových technológií, internet, mobilné komunikácie, na marketingové, na reklamné a na komunikačné účely. Teda štúdium na Fakulte má rozhodne zmysel,“ hovorí pán Michal Micenko, Mega & Loman.

Je rozhodne dobré, že máme u nás Fakulty ako je aj táto, ktoré sa mladým ľuďom naplno venujú a poskytujú im najnovšie technológie pre ich vzdelávanie a hlavne uplatnenie v praxi. Aj takýmto spôsobom môže naša krajina bojovať proti úniku mozgov.

https://techpedia.ta3.com/technologie-pre-ludi/novinky/5460/studenti-fei-stu-sa-vdaka-najnovsim-technologiam-lahko-uplatnia-v-praxi