Prejsť na obsah
Verejnosť

Stáže na úrade vicepremiéra, zahraničné cesty, rokovania či možnosť priamo sa podieľať na modernizácii Slovenska. Pre študentov Univerzity Komenského, Ekonomickej a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa otvárajú nové možnosti. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer) podpísal včera so zástupcami univerzít Memorandum o spolupráci. Spoločnými projektmi chce prepojiť štátnu správu s akademickou obcou a udržať tak mladé talenty v krajine.
Študenti by sa mali už v tomto akademickom roku podieľať na spoločných projektoch. „Vytvoríme tímy zložené z našich zamestnancov a z predstaviteľov univerzít, ktorí dostanú konkrétnu úlohu, napríklad ako zlepšiť elektronické služby na portáli Slovensko.sk.,“ priblížil Pellegrini. Riešiť tak budú problém, ktorý sa dotýka viacerých rezortov. „Obrovský potenciál univerzít chceme využiť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, štrukturálnych fondov, informačných technológií či pri problematike vlastníctva dát,“ konkretizoval Pellegrini.
Spolupráca by tak mohla zvýšiť efektívnosť výskumu, rozvíjať praktické zručnosti absolventov a celkovo zatraktívniť vysokoškolské štúdium. „Tak ako súkromné firmy pracujú so študentmi stredných a vysokých škôl a už počas štúdia odchytávajú tých najlepších, rovnako sa musí správať aj štát,“ uviedol vicepremiér. Úrad vlády preto vytvorí niekoľko miest pre stáže študentov z jednotlivých fakúlt. „Budeme spolutvoriť témy diplomových prác, kde by sme študentov aj pedagógov radi zapájali do našich pracovných skupín a chceme, aby sa zúčastňovali na rokovaniach i zahraničných cestách,“ vymenoval Pellegrini. V budúcnosti nevylúčil ani spoluprácu s ďalšími univerzitami.
„Univerzita Komenského a jej fakulty sa orientujú na aktuálne celospoločenské výzvy. Memorandum je predpokladom efektívnejších riešení reálnych potrieb našej spoločnosti,“ zhodnotil rektor Karol Mičieta. STU považuje dokument za napĺňanie tretej misie univerzít – prispievanie k spoločenskému pokroku... „Veď prečo by sme nemohli prispieť v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, šifrovanie, priemyselná bezpečnosť či rozhodovanie vo verejnej správe, keď máme na univerzite takýchto odborníkov,“ povedal jej rektor Robert Redhammer.
Ekonomická univerzita (EUBA) plánuje zas spolupracovať najmä v oblasti verejnej správy a regionálnej politiky. „Chceme pripraviť expertov koncipovaním nových študijných predmetov do študijných programov orientovaných na túto problematiku,“ avizuje rektor EUBA Ferdinand Daňo. Verí, že spolupráca prinesie úžitok pre štátnu správu aj pre akademickú obec.
Spoločné projekty sú memorandom vymedzené do troch oblastí. Prvá je zameraná na kohéznu politiku EÚ, kde mladí odborníci budú môcť prinášať riešenia v oblasti znižovania regionálnych rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo či sociálny a regionálny rozvoj.
Druhá je orientovaná na informačné a komunikačné technológie. Projekty sa zamerajú napríklad na podporu európskeho digitálneho hospodárstva a jednotný digitálny trh. V tretej oblasti sa bude spolupráca realizovať v rovine výskumu verejnej správy.