Prejsť na obsah
Verejnosť

Výsledky ukázali, že tak študenti, ako aj učitelia, preferujú prednášky formou online videokonferencií (48 percent učiteľov, 39 percent študentov). Ďalšie preferované možnosti sú audiozáznamy kombinované s prezentáciami, ktoré má učiteľ pripravené k prednáške, a offline videoprednášky, ktoré tesne predbiehajú samoštúdium z odporúčanej literatúry. Viac ako 35 percent učiteľov a 43 percent študentov by uprednostnilo online videokonferencie aj v prípade cvičení. V prípade praktických a laboratórnych cvičení najväčší podiel učiteľov (29 percent) podporuje videá, kde si študenti pozrú priebeh experimentu alebo praktickej úlohy, a spracovanie poskytnutých údajov a vypracovania správy/protokolu.

Viac si prečítate na:
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/stu-studenti-by-pri-nahrade-prezencnej-formy-skusania-uprednostnili-online-test-209673