Prejsť na obsah
Verejnosť

Komárno na slovenskej strane a Komárom na tej maďarskej je hlavným predmetom záujmu študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FA STU) v rámci projektu DANUrB. Letný semester akademického roka 2017/18 je totiž prevažne venovaný dvojčlenným mestám a ich priľahlému regiónu. Štúdium sa zameriava na niektoré budúce udržateľné scenáre pre obe oblasti s cieľom definovať špecifické funkcie a typológie, ktoré by mohli byť na týchto územiach využité a vyzdvihnúť iné jedinečné potenciály týchto lokalít.
Projekt DANUbe Urban Brand (DANUrB) sa snaží o vybudovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania, posilnenie kultúrnej identity a solidarity, tiež podporenie nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť.
V priebehu Urban designového štúdia študenti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v prvej polovici semestra pracovali na dvoch stanovených územiach, charakterizovaných nedostatočne používaným dedičstvom a veľmi špecifickými hodnotami. Prvým z nich bola oblasť bývalej muničnej továrne, ktorá obsahuje niekoľko pamätihodností, momentálne nedostatočne využitých alebo opustených, a ktoré ležia na brehu rieky Váh. Druhá oblasť zahŕňala breh Dunaja a Alžbetin most.
Vypracovanie návrhov projektov si nevyhnutne vyžadovalo zorganizovanie on-site pracovných seminárov. Vo februári viac ako 40 študentov so svojimi učiteľmi navštívilo Komárno (SK), aby diskutovali o svojich projektoch s miestnymi zainteresovanými stranami a zástupcami mesta. Predstavili svoje názory, plány, preferencie a vnímanie vybranej vízie mesta a možné scenáre jeho rozvoja. Veľmi cenný bol pohľad mestského architekta Kristiána Csémya, ktorý vyjadril svoje komentáre a názory na študentské diela. Tím FA STU tiež preskúmal rôzne časti mesta a hľadal veľa zaujímavých, ale možno zanedbaných mestských drahokamov.
Počas druhej časti prebiehajúceho semestra sa študenti zameriavajú na rozsah jednotlivých objektov. V priebehu projektového kurzu „Monument restoration“ bude dôraz kladený na hľadanie a poskytnutie riešení na opätovné uvedenie do života jednej z vybraných budov s neprebádaným a nedostatočne rozvinutým potenciálom.
Hlavným cieľom projektu DANUrB je vytvorenie komplexnej priestorovo-kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja.
Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia, hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov, a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov.
Ako hovoria riešitelia projektu, zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Za Slovenskú republiku projekt zastrešuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.

http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-architektury-hladaju-potencial-komarna-a-komaromu