Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor: "Jednou z stále aktuálnych tém tejto doby je nepochybne umelá inteligencia. Naučiť stroje vnímať okolie a rozumieť získaným dátam je obrovské umenie a zároveň aj výzva. No nielen pre veľkých vývojárov, ale aj pre študentov. I preto je to jedna z oblastí, ktorým sa venuje Fakulta informatiky a informačných technológií v Bratislave. Počas štúdia na tejto škole však majú vysokoškoláci možnosť preniknúť aj do ďalších zaujímavých oblastí."
Redaktorka: "Vzdelanie v IT oblasti v istej miere je už dnes absolútnou nevyhnutnosťou pri takmer každom pracovnom mieste. Pozícia IT odborníka bude pritom v budúcnosti ešte dôležitejšia ako doteraz. Aj preto sa chcú na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave na to zamerať."
Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU: "Ja si myslím, že pôjdeme do klasických IT-čkarov naozaj do medziodborových aplikácií, ktoré budú mať omnoho vyššiu pridanú hodnotu. Potrebujeme expertov, ktorí sa budú vyznať aj v IT záležitostiach autonómnych vozidiel. Máte tam veľkú oblasť materiálového inžinierstva, a takéto medziodborové štúdiá na bioinformatiku a podobné, budú čoraz častejšie."
Redaktorka: "Záujem študentov sa fakulta snaží vzbudiť aj zaujímavou technologickou výbavou."
Ivan Kotuliak: "Máme tu laboratórium virtuálnej reality, máme tu laboratórium používateľského zážitku, v spolupráci s firmou Eset tu máme laboratórium bezpečnosti, máme tu laboratórium komunikačných technológií, kde máme 4G ústredňu."
Redaktorka: "Aj medzi mladými ľuďmi je v týchto oblastiach záujem, a nielen pasívny. Mnohí študenti, ktorí začali na škole študovať, prichádzajú už počas štúdia s rôznymi nápadmi a inováciami, ktoré im škola pomáha realizovať."
Ivan Kotuliak: "Robili sme aj projekt, ktorý sleduje úle, sleduje, že ako sa správajú včely, kedy treba vytáčať, či na základe zvuku sa nejdú vyrojiť včely, a teda upozornia včelára na nejakú aktivitu, že je potrebný jeho zásah. Je to naozaj meranie v rámci úľa s rôznymi senzormi."
Redaktorka: "Úspech zaznamenal aj projekt, pri ktorom fakulta spájala robotov a starších ľudí."
Ivan Kotuliak: "Ten robot vie na základe umelej inteligencie a riadenia z Cloudu komunikovať s konkrétnym človekom, a pokračovať v komunikácii, ktorá už bola s konkrétnym človekom, a pomáhať mu v podstate až terapeuticky. Zo začiatku starí ľudia si nevedeli zvyknúť na tých robotov, ale keď si zvykli, tak už vyžadovali, aby mali možnosť s tými robotmi komunikovať."
Redaktorka: "Často sa nápady študentov uplatnia v praxi vďaka takzvaným spin-offom, čo je vlastne firma študenta s podporou fakulty. Na začiatku takto vznikol aj projekt Instarea, ktorý sa zaoberá využívaním jadier procesora v grafických kartách pre paralelné výpočty obrovského množstva dát. Zaujímavý je aj projekt UXI SK, ktorý je zameraný na sledovanie správania sa spotrebiteľov."
Ivan Kotuliak: "Vy viete sledovať správanie sa používateľov, a na základe toho predikovať, že či ich to zaujalo, nezaujalo, viete optimalizovať webové stránky na základe toho, že sledujete, kam sa používateľ pozerá, ako kliká myšou, koľko sa pozerá na ktorú časť webovej stránky."
Redaktorka: "Veľký priestor dostáva na škole práve umelá inteligencia. Vďaka tomu sa fakulte a jej študentom darí pomáhať aj v modernej medicíne."
Ivan Kotuliak: "Pekným príkladom je aj identifikácia, keď máte veľké množstvo rádiologických obrázkov, tak umelá inteligencia vám práve pomôže predvybrať tie, na ktoré by sa mal lekár zamerať, a aj zvýrazniť časti, na ktoré sa má lekár zamerať, kde si tá umelá inteligencia nie je istá, resp. umelá inteligencia práve deteguje nejaké nezdravé tkanivá."
Redaktorka: "Ďalším reálnym výsledkom fakulty sú spektrometre svetového formátu, ktoré používajú aj umelú inteligenciu."
Martin Sabo, výskumný pracovník, FIIT STU, zakladateľ MaSaTECH: "Spektrometer vlastne slúži na detekciu a identifikáciu prchavých a poloprchavých látok. Tieto látky následne zdetegujeme a v následkom kroku sa snažíme robiť ich klasifikáciu."
Redaktorka: "Jednoducho povedané, ide akoby o dokonalý umelý nos, ktorý pomáha napríklad v potravinárstve zaraďovať olivové oleje na základe látok vo vôni do troch kvalitatívnych skupín. Túto činnosť inak bežne vykonáva skupina ľudských odborníkov, no tí sú oveľa pomalší."
Martin Sabo: "Španielska vláda sa rozhodla spraviť taký projekt, že to chcú nejak zautomatizovať a unifikovať, lebo ten panel, aj keď je zložený z dvadsiatich ľudí, tak má dosť veľkú chybu. Ide nám o to, aby sme získali čo najviac spektrometrických dát, a následne, aby sme ich vedeli klasifikovať do týchto troch tried na základe štandardov, ktoré získame z toho panelu."
Redaktorka: "Slovenské zariadenie si však našlo svoje využitie už napríklad aj pri odhaľovaní výbušných látok, alebo pri hľadaní drog."
Martin Sabo: "Spolupracujeme s poľskou armádou na diaľkovo ovládanou vozidle, ktoré vlastne slúži na detekciu drog. To už bol úspešný projekt Horizont 2020, a aktuálne sme získali nový Horizont 2020 projekt v rámci medzinárodného konzorcia, a má slúžiť na identifikáciu, rýchlu identifikáciu dôkazového materiálu a miesta činu."
Redaktorka: "Za roky fungovania sa na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave stretlo naozaj mnoho šikovných a múdrych hláv. Mnohé s významných projektov sú dnes realitou a nepochybne o mnohých ďalších ešte budeme počuť. V každom prípade je to práve pozícia IT odborníka, ktorá v budúcom svete technológií bude hrať jednu z hlavných úloh."