Prejsť na obsah
Verejnosť

BUDÚCNOSŤ
V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel. Plánujú ho odborníci z STU a z East China Normal University.
Najľudnatejšie mesto Číny - Šanghaj - plánuje ďalší rozvoj. Nové centrum Šanghaja bude na Chongming Island. Musí rešpektovať princípy eko a smart cities. Ako? To je v rukách vedcov. V Šanghaji preto 12. októbra 2018 otvorili spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pod vedením šanghajskej East China Normal University a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Chongming Island sa stane ,,živým laboratóriom" urbanistov.

Spolupráca vedcov z dvoch univerzít
,,Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavenej na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu," hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity. Rozvoj Šanghaja na tomto ostrove dostávajú do rúk odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zo šanghajskej East China Normal University. Tí s podporou excelentných pracovísk z Číny a Európy - členov novej Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie - pracujú na integrácii najmodernejších konceptov do modelu rozvoja ostrova Chongming. Slovenská a šanghajská univerzita spolupracujú už 12 rokov, spoluorganizujú letné univerzity, medzi univerzitami prebieha výmena pedagógov, vedcov a študentov. Profesor Finka od roku 2018 pôsobí ako profesor aj na šanghajskej East China Normal University. Rovnako pracovisko Spectra Centra excelencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite otvorilo brány pre vedecké a pedagogické pôsobenie čínskych kolegov pod vedením profesora Junxianga Li.

Moderné technológie pre mestá budúcnosti
Spoločný výskum univerzít sa zameriava na ekosystémové služby a smart udržateľný rozvoj miest. Pozoruhodné výsledky majú v oblasti hodnotenia dosahov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, overované vo veľkých čínskych aglomeráciách a v slovenských mestách, najmä v kontexte takzvaných ostrovov prehrievania miest. Tiež navrhujú a kvantifikujú ekologické riešenia pre mestá s využitím synergie moderných technológií a prírode blízkych riešení. Ako uviedol profesor Junxiang Li: ,,Vytvorenie spoločného pracoviska ECNU a STU v Šanghaji vnímajú ako prirodzené pokračovanie spolupráce a šancu inštitucionalizovať nielen prepojenia medzi čínskym a európskym výskumným prostredím, ale aj medzi výskumom a praxou mestského rozvoja." Model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming je postavený na integrácii viacerých princípov, predovšetkým novej urbánnej ekonomiky s jadrom cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia, rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych neuro-fuzzy sociálno-ekologických systémov inovatívnych módov spravovania, samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít. ,,Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a na úrovni jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry od dopravy až po čistenie odpadových vôd, ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty."

Overovanie progresívnych riešení v praxi
Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta - akési ,,živé laboratóriá". V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia, ktoré sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta. To všetko v úzkej súčinnosti s autoritami štátu, mesta Šanghaj, ostrova Chongming, obyvateľmi, developermi. Veľmi sa na to tešíme," hovorí doktor Ľubomír Jamečný z STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU. Chongming Island má viac ako 700-tisíc obyvateľov na rozlohe takmer 1 300 km2. Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä cenné mokradné ekosystémy. Médiá v Šanghaji ho označujú za posledné ,,panenské prírodné územie" v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c'-ťiang pred tým, ako sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta. Otvorenie spoločného centra ECNU a STU centra a predstavenie projektu je súčasťou osláv 1400. výročia vytvorenia ostrova 10. - 12. októbra 2018.