Prejsť na obsah
Verejnosť

Kristína Hatarová, moderátorka: "Slovenská technická univerzita už dlhšie obdobie ponúka svojim študentom možnosť prepojiť štúdium aj s praxou. Medzi firmy, ktoré s univerzitou spolupracujú pribudla ďalšia, bezpečnostná spoločnosť Eset. Na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií funguje výskumné centrum, okrem iného v ňom budú prebiehať aj cvičenia voliteľného predmetu Základy reverzného inžinierstva."
Štefánia Kačalková Štefančíková, redaktorka: „Reverzné inžinierstvo je opakom programovania. Vysvetľuje analytik malwaru v Esete Robert Lipovský."
Robert Lipovský, analytik malwaru v Esete: „Keď pri programovaní má niekto nejakú ideu, v dnešnom svete skôr špecifikáciu a snaží sa ju pretaviť do formy kódu, tak tuto naopak niekto dostane nejaký neznámy kus kódu a v zreverzovaní, čiže zanalyzovaní musí prísť na to, čo ten kód robí, prečo robí, ako to funguje."
Štefánia Kačalková Štefančíková: „Jeden zo zakladateľov spomínanej firmy Miroslav Trnka dúfa, že nový voliteľný predmet študentov osloví."
Miroslav Trnka, jeden zo zakladateľov firmy Eset: „Špecializovane sa to učí len na pár školách na svete celkovo, takže je to v podstate taká novinka."
Štefánia Kačalková Štefančíková: „Na prednášky odborníkov z Esetu bude v letnom semestri chodiť aj Jakub Chalachan, tretiak z Fakulty informatiky a informačných technológií."
Jakub Chalachan, tretiak z Fakulty informatiky a informačných technológií: „V prvom rade je to nová skúsenosť, aj potom do odborného života. Zaujímavé je napríklad to, že tam budeme robiť priamo s ľuďmi z Esetu, čiže s ľuďmi z praxe. Je to lepšie ako keď je to len teoreticky vysvetlené."
Štefánia Kačalková Štefančíková: „Na dnešnom otvorení výskumného centra Esetu sa študentom prihovoril aj jeden z najúspešnejších absolventov STU, prezident Andrej Kiska."
Andrej Kiska, prezident SR, absolvent STU: „Zaželal by som im, aby tie vedomosti, ktoré tu získajú, im pomohli sa uplatniť v praxi, aby sa z nich stali úspešní ľudia a aby pomohli nám z toho nášho Slovenska urobiť skutočne to svetové Slovensko."
Štefánia Kačalková Štefančíková: „Na projekte výskumného centra Esetu spolupracujú aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU a taktiež Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. "