Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa stala zakladajúcim členom ďalšieho Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie. Ako sa uvádza na webe STU, Slovensku sa tak otvára cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore.
Hlavnými cieľmi Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie bude zvýšiť pridanú hodnotu európskym výrobkom, procesom, službám a inováciám prostredníctvom podpory excelentných výrobných zručností a talentov a pomocou zefektívnenia výrobných a inovačných ekosystémov. Snažiť sa o to bude aj prostredníctvom podpory flexibilnej zákazníkom riadenej výroby a tlaku na sociálnu a ekologickú udržateľnosť výroby. Ďalším cieľom je zvyšovať digitalizáciu výrobných procesov.
Podľa STU Európsky inštitút pre inovácie a technológie presadzuje svoje inovačné poslanie zapájaním všetkých troch strán „vzdelanostného trojuholníka“, čiže vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikateľskej sféry prostredníctvom centier pre vzdelávanie a inovácie.

https://hlavne.sk/domace/stu-sa-stala-zakladajucim-clenom-europskeho-institutu-pre-inovacie-a-technologie/