Prejsť na obsah
Verejnosť

 
Do projektu sa môže zapojiť 14 mladých vedcov – doktorandov, a to v Bratislave aj u projektových partnerov v zahraničí.
BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita v Bratislave spolupracuje na európskom projekte Image In Life, ktorý spája vedcov v šiestich európskych krajinách. Súčasťou projektu je analýza 4D mikroskopického obrazu vývoja buniek živých organizmov, ktorá pomáha pri odhaľovaní príčin vzniku závažných ochorení a vývoji vhodných liečiv. Do projektu sa teraz môže zapojiť 14 mladých vedcov – doktorandov, a to v Bratislave, aj u projektových partnerov v zahraničí. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. marca na internetovej stránke projektu https://www.imageinlife-application.eu. Agentúru SITA o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová z komunikačného odboru Slovenskej technickej univerzity.
Projekt je výsledkom dlhodobej spolupráce tímu na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s francúzskym Národným centrom pre vedecký výskum. Francúzsky tím v niekoľkosekundových intervaloch pomocou mikroskopu sníma vývoj buniek živých organizmov od oplodnenia až po vytvorenie životaschopného jedinca.
Slovenský tím pomocou matematických metód a numerických algoritmov vytvára softvér, ktorý 4D obraz filtruje, identifikuje bunkové jadrá a umožňuje plne automatizované sledovanie vývoja buniek organizmu krátko po oplodnení. Z mikroskopických snímok tak vznikajú 4D vizualizácie a bunkové stromy - obrazy vývoja organizmu v čase. Tie umožňujú sledovať, ako sa mení správanie a vývoj buniek bez zásahu alebo, naopak, pri injekcii baktérií a vírusov, respektíve látok, ktoré môžu byť súčasťou liekov napríklad proti rakovine.
Karol Mikula z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU tvrdí, že výskum prináša odpovede na základné biologické otázky – kedy a ako dochádza k vytvoreniu jednotlivých orgánov embrya alebo akým spôsobom sa rozmnožujú a správajú bunkové populácie, napríklad pri závažných infekčných ochoreniach spôsobených baktériami, vírusmi alebo plesňami. V rámci projektu vzniká spolu 14 doktorandských pozícií v šiestich európskych krajinách. Tri z nich, venované matematicko-počítačovému modelovaniu v spracovaní 4D biomedicínskeho obrazu, vytvoria na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v spoločnosti Tatramed Software s.r.o., v Bratislave. Ďalších 11 doktorandov bude zamestnaných vo Francúzsku, Veľkej Británii, Holandsku, Španielsku a Nemecku.
Projekt ImageInLife je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network. Schéma Horizont 2020 financuje najdôležitejšie vedecké témy Európskej únie. Spomedzi slovenských univerzít je STU v zapojení do Horizontu 2020 najúspešnejšia, podieľa sa na 13 výskumných projektoch.

Učiteľské noviny
Link: http://www.ucn.sk/skoly/vysoke/stu-riesi-analyzu-4d-obrazu-vyvoja-organizmov-ma-pomoct-pri-liecbe-chorob