Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita (STU) ponúkla Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR spoluprácu pri riešení gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno. Na reakciu envirorezortu čaká.

Gudróny predstavujú odpad vznikajúci pri spracovaní ropy. Tieto jamy nad obcou Predajná vznikli uskladnením jedovatých látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová už v 60. a 70. rokoch 20. storočia.

Prečítajte si viac:
http://www.enviroportal.sk/clanok/stu-ponukla-envirorezortu-spolupracu-pri-rieseni-gudronovych-jam-v-predajnej