Prejsť na obsah
Verejnosť

Viliam Stankay, moderátor: „Slovenská technická univerzita otvorila vlastnú materskú školu, nastúpilo do nej takmer dvadsať detí zamestnancov a študentov univerzity. Oproti iným univerzitným škôlkam je táto zaradená aj do siete škôl, s nákladmi jej pomôže štát. Minister školstva chce takto motivovať aj ostatné školy, povinnú škôlku totiž budú mať od budúceho roka aj všetky päťročné deti.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Nízke kapacity v materských školách dlhodobo nedokážu pokryť v hlavnom meste záujem rodičov, prednosť totiž majú deti s trvalým pobytom. Napríklad mestská časť Staré Mesto odmietla tento rok tristo detí.“

Zuzana Aufrichtová, starostka MČ Staré Mesto: „Problém je, že Staré Mesto má množstvo žiadostí z iných mestských častí.“

Emília Lengyelová: „Problém s umiestnením detí do materskej školy vyriešila Slovenská technická univerzita vlastnou škôlkou. Je pre škôlkarov, ktorých rodičia počas dňa na fakultách vylučujú alebo študujú. Univerzita otvorila zmiešanú triedu pre deti od dvoch do šiestich rokov. Súčasťou škôlky bude aj denný stacionár, kam môže napríklad mama zaviesť svoje dieťa na niekoľko hodín, kým bude na skúške.“

Mama škôlkarky: „V podstate nakoľko naša malá má tri roky až decembri, čiže žiadna škôlka ju nezobrala, to bolo jasné, ale tak podávali sme žiadosti rôzne. Ale tak toto prišlo úplne vhod.“

Emília Lengyelová: „Škôlkári sa budú zoznamovať aj s vedou, a to priamo v laboratóriách na jednotlivých fakultách.“

Miroslav Fikar, rektor STU v Bratislave: „Veľmi by sme chceli takéto aktivity robiť jednoduchou formou, aby deti objavovali prírodu, svet a vedu.“

Monika Khúlová, riaditeľka súkromnej MŠ Stubačik: „Napríklad keby sme prišli do takej chemicko-potravinárskej fakulty, tak teda nám sľúbili, že nám požičajú nano-mikroskop a deti tam uvidia vlastne ten nano-svet v takom tom obrovskom poňatí.“

Emília Lengyelová: „Za univerzitnú škôlku zaplatia rodičia niekoľko desiatok eur. Keďže je zaradená do siete škôl, na zvyšné náklady prispeje zriaďovateľom štát.“

Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (SaS): „Budeme iniciovať aj tento týždeň na stretnutí s rektormi, aby takéto projekty vznikali a aby sme umožnili ich vznik už v budúcom kalendárnom roku.“

Emília Lengyelová: „Univerzitné škôlky mimo siete škôl už fungujú napríklad v Košiciach alebo v Trenčíne.“