Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenská technická univerzita v Bratislave bude mať nového rektora. Po vymenovaní prezidentkou sa ním stane doterajší prorektor Oliver Moravčík, v tajnom hlasovaní ho zvolil akademický senát. Bol jediný kandidát. Jeho konkurent Jozef Peterka z Materiálovotechnologickej fakulty sa kandidatúry vzdal.“

Neuvedený: „Dovolím si konštatovať, že väčšinou hlasov, to znamená dvadsaťosem, bol profesor Oliver Moravčík zvolený za kandidáta na rektora.“

Emília Lengyelová, redaktorka: „Profesor Oliver Moravčík pôsobil na univerzite ako prorektor pre strategické projekty a rozvoj. Neskôr bol poverený dočasným riadením univerzity po Miroslavovi Fikarovi, ktorého odvolala z funkcie prezidenta na návrh akademického senátu. Jeho prvé kroky budú viesť k modernejšej univerzite.“

Oliver Moravčík, kandidát na rektora STU v Bratislave: „Hlavne začať transformáciu, aby sme sa trošku dostali dopredu. My cítime, že nám na chrbát dýchajú už ďalšie technické univerzity na Slovensku. To treba, samozrejme, by som povedal, zvládnuť a zostať lídrom.“

Emília Lengyelová: „Cieľom je tiež upokojiť situáciu a prinavrátiť dôveru časti študentov. Spory na univerzite trvajú viac ako rok. Vyústili do protestov a odchodu niektorých pedagógov z Fakulty informatiky a informačných technológií. Časť rektorskej konferencie kritizovala spôsob odvolávania bývalého rektora.“

Oliver Moravčík: „Tá cesta je v dialógu, tá je v rokovaní, a to určite začneme veľmi rýchlo.“

Emília Lengyelová: „Polovica študentskej časti senátu pri hlasovaní chýbala, dôvodom boli aj štátnice. Žiadali voľby odložiť na jeseň, no senát im nevyhovel.“

Martin Mierka, člen študentskej časti akademického senátu: „Je to nešťastné riešenie, pretože študenti by sa mali o dianí na univerzite vyjadrovať a v plnej zostave. Avšak treba si uvedomiť, že Slovenská technická univerzita je už polroka bez rektora a niektoré právne úkony musí vykonávať rektor.“

Marián Peciar, predseda Akademického senátu STU v Bratislave: „Ja myslím, že sme umožnili všetkým náhradníkom, aby nastúpili. Že nemajú všetky fakulty náhradníkov, žiaľ, aj to sa stáva. A myslím si, že odkladať voľbu o ďalšieho polroka by bolo nezodpovedné voči tejto inštitúcii.“

Emília Lengyelová: „Nového rektora Slovenskej technickej univerzity však musí do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.“