Prejsť na obsah
Verejnosť

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „Firmy na Slovensku už dlhodobo upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Bratislavská automobilka Volkswagen preto v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spúšťa od septembra pilotný projekt 4-ročného bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. Ide o novinku. Zatiaľ ani jedna z vysokých škôl neponúka akreditovaný študijný program profesijný bakalár. Štúdium bude prvé 2 roky rovnaké ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová.“
Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa automobilky Volkswagen: „Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo Volkswagen Slovakia, a to už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom. Za to im bude prislúchať aj mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárske práce.“
Martina Gapčová: „ Pilotný projekt plánujú spustiť v septembri, najskôr pre 10 študentov. Absolventi by mali nájsť po štúdiu uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu. Takíto odborníci chýbajú aj v trnavskej automobilke PSA. Hovorca Peter Švec.“
Peter Švec, hovorca trnavskej automobilky PSA: „V našom prípade ide konkrétne o posty napríklad technika údržby, analytikov a metrológov. Hovoríme o desiatkach pracovných postov, ktoré by sme takýmto spôsobom vedeli obsadiť.“
Martina Gapčová: „ Nový program by chceli po akreditácii rozšíriť od septembra 2018. Už teraz o takýchto absolventov prejavili záujem ďalšie veľké strojárenské podniky pôsobiace u nás.“