Prejsť na obsah
Verejnosť

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorila špeciálnu multimediálnu učebnicu. Ide o unikát na Slovensku. Učebnica má názov Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov. Je to dielo kolektívu autorov pod vedením dekana Strojníckej fakulty profesora Ľubomíra Šooša. Oslovila ho Mária Babinská.“

Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity:
„Je to jednak daná situácia, epidemiologická situácia, ktorá, žiaľ, nútila nás k tomu, aby sme prešli z reálneho sveta do online sveta. Tak to je prvý dôvod. A ten druhý dôvod, my vieme, ako mladí ľudia inklinujú k týmto technológiám a nie všetky technológie my im vieme predstaviť naživo. Čiže toto bol dôvod, aby ľudia cez výpočtovú techniku sa dostali aj k takýmto moderným technológiám.“

Mária Babinská, redaktorka:
„Je to virtuálna kniha, ktorá na pohľad vyzerá ako klasická knižka, ale je obohatená o 3D animácie. Takže koľko je tam takýchto špeciálnych strojov ako 3D modelov?“

Ľubomír Šooš:
„Celkovo má publikácia 460 strán, je členená do deviatich kapitol a v rámci týchto deviatich kapitol sú podkapitoly a vždy sú to obrábacie stroje, vždy je to technológia, nástroje a prípravky a v rámci toho sú jednotlivé obrázky a animácie. Máme celkovo vyše 400 obrázkov, je tam asi 140 z toho je animácií 3D obrázkov.“

Mária Babinská:
„Na výrobe animácií sa podieľal Viliam Čačko zo Strojníckej fakulty. Pán Čačko, otvoríme si knihu na strane 131, zoberieme si tablet a čo potom ďalej?“

Viliam Čačko, Strojnícka fakulta STU:

„Potom si jednoducho priblížime tablet na ten marker, aby nám zosnímalo vlastne tú animáciu a už vidíte, že už sa mi vlastne ten stroj v 3D prevedení zobrazí v samotnom tablete.“

Mária Babinská:
„Tento stroj dokážeme otáčať, dokážeme si ho zväčšiť a okrem toho my ho môžeme z tej knihy ako keby preniesť do tejto miestnosti.“

Viliam Čačko:
„Áno, teraz vidíte frézovačku, a potom už je to o tej nadstavbe tej virtuálnej reality zase, kde sú potrebné aj 3D okuliare, a teda vieme sa úplne akože dostať do miestnosti priamo s ňou, nie cez tablet, ale priamo, ako keby sme ozaj vedľa nej stáli.“

Mária Babinská:
„Ja, ako študentka, ktorá nepoznám takúto frézovačku, alebo nejaké iné obrábacie stroje, tak sa k nim dostanem veľmi jednoducho a môžem si ich takto virtuálne doslova vychutnávať. Dekan Strojníckej fakulty Ľubomír Šooš.“

Ľubomír Šooš:
„Áno a ešte my si môžeme dokonca aj vytvárať, vytiahneme si základné moduly z tejto knihy, napríklad vreteník, koník, základ, support a my si vlastné modifikácie dokážeme z tejto učebnice základ vytiahneme a vytvárame si vlastné modifikácie nášho stroja. Vieme tam programovať, CNC stroj vieme programovať.“

Mária Babinská:
„Uvažujete aj nad tým, že túto knihu obohatíte o ďalšie 3D obrázky?“

Ľubomír Šooš:
„Na základe ohlasov na túto prvú publikáciu, sme sa rozhodli, že celý kolektív ideme pripravovať ďalšiu publikáciu, ktorá by mala byť ešte na vyššej úrovni a ešte viac virtuálna a nielen virtuálny svet z učebnice von, ale aj z reálneho prostredia do učebnice, alebo do virtuálneho prostredia. Čiže urobili by sme obidva tieto body a stupne, ktoré by maximálne sprístupnili názornosť tej knihy.“

Moderátor:
„Ešte poznámka na záver, táto unikátna multimediálna učebnice môže napríklad v čase pandémie výrazne pomôcť aj pri dištančnej výučbe.“